Održan aprilski, mjesečni sastanak u okviru projekta “AGORA”

Predstavnici Grada Zenice i Agencije ZEDA su u petak, 16. aprila 2021. godine prisustvovali Mjesečnom partnerskom sastanku u okviru projekta AGORA koji se finansira iz programa INTERREG Danube Transnational Programme – Dunavskog Transnacionalnog Programa i povezuje ukupno 28 stalnih i pridruženih partnera iz 14 zemalja (Rumunija, Hrvatska, Slovenija, Njemačka, Češka Republika, Belgija, Italija, i druge), a od čega 10 gradova.

Vrijednost projekta je 2.242.623,51 EUR i implementira se od 01.06.2020. godine do 30.11.2022. godine, odnosno 30 mjeseci.

Na sastanku se razgovaralo o sljedećim tačkama:

1. Status izvještavanja za 1. izvještajni period od strane vodećeg partnera

2. Predstavljanje AGORA priče od strane Nathalie Millan iz partnerske organizacije RVNA iz Njemačke

3. Virtuelna diskusija u obliku okruglog stola, gdje su svi partneri izvjestili o trenutnom statusu implementacije aktivnosti u okviru projekta

4. Diskusija o predstojećim aktivnostima sa rukovodiocima WP-ova i vodećim partnerom

Predstavnici Grada Zenice i Agencije ZEDA su izvijestili prisutne da je u toku priprema tenderske dokumentacije za Agora Walks, videopriča koju je svako od partnera obavezan da uradi, kao i da se radi na finaliziranju neophodnih dokumenata za ovaj izvještajni period.

AGORA ima za cilj unapređenje rada lokalnih samouprava, odnosno jačanje kapaciteta za proaktivnu ulogu u oblasti razvoja, testiranjem i ugradnjom novih operativnih i političkih instrumenata za urbanu revalorizaciju imovine.

AGORA raspolaže sa inovativnim pristupom koji podrazumijeva razvijanje različitih alata kojim se osnažuje 10 gradova dunavskog regiona da postanu pokretači i posrednici za bolju iskorištenost nekretnina u njihovom vlasništvu.

Projektom će se koristiti evropska ekpertiza, kreativnost i lokalni kontekst u svrhu prevazilaženja ograničenja postojeće legislative, kao kulturoloških i konceptualnih razlika između gradskih administracija i drugih aktera u lokalnoj zajednici.

Implementacijom projekta AGORA, Grad Zenica i ZEDA će unaprijediti upravljanje gradskom imovinom (poslovni prostori, društveni domovi, Biznis inkubator, TechnoPark Zenica) poduzimajući aktivnosti na njihovoj kontinuiranoj rekonstrukciji kao i na uključivanju drugih aktera u proces donošenja odluka za ponovno stavljanje u funkciju napuštenih ili dovoljno neiskorištenih prostora.