Osnaživanje kapaciteta lokalne administracije i javnih preduzeća u sklopu projekta Green Cities Action Plan

Međunarodno priznati eksperati u oblasti transporta i prostornog planiranja u sali Gradskog vijeća Zenica održali su prezentacije s ciljem osnaživanja kapaciteta predstavnika Gradske uprave i javnih preduzeća, a u sklopu projekta “Green Cities Action Plan”.

Gosti koji su posjetili upravu, zajedno s konsultantima koji su angažovani na projektu, rade na brojnim projektima tzv. zelenog planiranja prostora i održivog transporta, koji nemaju samo okolišne, nego i ekonomske i socijalne benefite. Konsultanti su učesnike prezentacije upoznali sa tokom cijelog projekta čija finalizacija se očekuje u septembru ove godine.

Prvi draft akcionog plana izrađen je i upućen na komentare svim zainteresiranim stranama. Nakon toga održane su prezentacije s posebnim naglaskom na uspješne studije slučaja i način kako bi se pozitivne prakse mogle primjeniti u uslovima koji vladaju u gradu Zenica. Grupni rad sa konsultantima i razmjena iskustava donijela je mnogo novih ideja koje će biti uključene u sam akcioni plan.

Gradska uprava Zenica na čelu sa gradonačelnikom Fuadom Kasumovićem, zajedno sa EBRD-om i firmama pWc i ARUP, poduzima sve aktivnosti kako bi akcioni plan bio strateški dokument koji će služiti kao osnova za razvijanje grada u svim sferama, s ciljem poboljšavanja kvaliteta okoliša i kvaliteta života građana. Tako se prezentacije i edukacije održavaju s ciljem potpune pripreme strana koje će direktno biti uključene u proces implementacije, kako tehnički, tako i administrativno.

Nastavak edukacije s naglaskom na pronalaženje načina za finansiranje osmišljenih projekata održat će se u prvoj polovini septembra.

 

Izvor: zenicainfo.ba