Pandemija uzela danak na tržištu rada: FBiH se još nije oporavila od gubitka radnih mjesta

Pandemija koronavirusa u cijelom svijetu, a tako i u našoj zemlji, u prvom valu donijela je epidemiju gubitka radnih mjesta. Po posljednjim statističkim podacima broj zaposlenih u FBiH još uvijek se nije vratio na nivoe prije dolaska koronavirusa u naše krajeve.

“Federacija BiH se ipak na kraju 2021. godine nije uspjela vratiti na nivo zaposlenosti prije samog početka pandemije, iako sam se potajno nadao da će to biti slučaj, što pokazuju najnoviji podaci Porezne uprave FBiH”, kaže ekonomski analitičar Faruk Hadžić.

Naime, prema podacima PU FBiH broj zaposlenih se kretao na sljedeći način:

  • 16.03.2020 – 534.483
  • 05.05.2020 – 507.607
  • 31.12.2021 – 533.034

“Ukratko, od 16.03. do 05.05., za tačno 50 dana, FBiH je ostala bez 26.876 radnika. Od 05.05. 2021. godine kreće rast broja zaposlenih, ali je on još uvijek na kraju 2021. godine manji od broja radnika od 16.03.2020. godine. Koliko je ozbiljan udar pandemije COVID-a, kao i zakašnjelih i nedovoljno jakih mjera vlasti pokazuje podatak da je za 50 dana FBiH izgubila radnih mjesta koja i nakon 605 dana od najnižeg nivoa iz maja nije uspjela vratiti”, smatra on.

Kaže i kako se sada borimo sa inflacijom, čije rješavanje može biti jako bolno i teško ako se dopusti nekontrolisani rast.”Ova, 2022. godina, će biti očito izazovna”, zaključio je Hadžić.

Za ozbiljniji rast broja radnika neophodan je značajniji ekonomski rast, ali i povoljnija demografska slika jer podaci o odlasku naših ljudi iz zemlje te negativnom prirodnom priraštaju i dalje su krajnje nepovoljni.