Penzionerski dom sa stacionarom bogatiji za još besplatnih usluga za svoje korisnike

Od dana 06.05.2019. godine JU “Penzionerski dom sa stacionarom” Zeničko-dobojskog kantona je bogatija za još jednu vrijednu uslugu za svoje korisnike, a u svezi toga je u prostorijama Penzionerskog doma zvanično potpisan Ugovor o poslovnoj suradnji sa Specijalističkom oftamološkom ordinacijom “Dr. Kožo” iz Zenice.

Ugovor su potpisali direktor JU “Penzionerski dom sa stacionarom” Zeničko-dobojskog kantona g-din Damir Jukić, dipl. ecc. i sa druge strane prim.dr. Tahira Kožo, zastupnica Specijalističke oftamološke ordinacije “Dr. Kožo” Zenica.

Ova važna poslovna suradnja je sklopljena na ime pružanja oftamoloških zdravstvenih usluga korisnicima socijalne zaštite Penzionerskog doma, a koje će osigurati naprijed navedena Ordinacija.

Penzionerski dom i Ordinacija su ugovorili da će izvršavanje oftamoloških zdravstvenih usluga biti bez naknade za korisnike socijalne zaštite penzionerskog doma, a što daje nemjerljiv i human doprinos za osobe treće dobi koji koriste usluge Penzionerskog doma.

Zahvaljujući sredstvima donacije Vlade Republike Hrvatske u vrijednosti od 100.000,00 kuna, JU “Penzionerski dom sa stacionarom” je nabavila i namjensko sanitetno vozilo za prijevoz korisnika u hitnim i drugim situacijama, a što će se odraziti na dodatne uštede jer su se te usluge naknadno plaćale.

Ovo su svijetli primjeri da se JU “Penzionerski dom” bori, te da će se i u narednom periodu boriti kako bi osigurala što bolje i kvalitetnije uvjete socijalne zaštite i zdravstvene njege za svoje korisnike.