Pet gradova u BiH kreće sa projektom “Smart City”, među njima i Zenica

Digitalna transformacija lokalnih samouprava u takozvane pametne gradove je trend koji slijedi i Bosna i Hercegovina kako bi svojimgrađankama i građanima omogućila bolji pristup opštinskim uslugama sa svim pogodnostima koje nam donosi digitalni svijet. 

Jedan od projekata koji slijedi ovaj cilj je i “Pametni gradovi – ka digitalnoj transformaciji gradova u BiH” koji je ovog mjeseca i zvanično kreće sa implementacijom.

Projekat se realizuju u partnerstvu kompanija Lanaco i DVC Solutions i udruženja IT kompanija u BiH, Bit Alijanse, i  Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) u okviru develoPPP.de programa. Razvojno partnerstvo untar develoPPP.de programa se implementira u ime Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke.

“Projekat ima za cilj da podrži progresivne lokalne samouprave u početnoj realizaciji njihove vizije digitalne transformacije u pametni grad. U fokusu je unapređenje spremnosti i kapaciteta jedinica lokalne samouprave za procese modernizacije opštinskih usluga koristeći, u svijetu prihvaćeni, „smart city“ koncept i rješenja”, izjavio je Bojan Vojvodić, projekt menadžer u GIZ-u.

U projektu učestvuje 5 pilot jedinica lokalne samouprave – Pale, Prijedor, Tešanj, Zvornik i Zenica kojima se pruža asistencija u formulisanju vizije pametnog grada i procesu akcionog planiranja transformacije, koordinirano sa postojećim strategijama i planskim procesima.

U svakoj lokalnoj samoupravi će simultano biti realizirani demonstracioni projekti kako bi se podigle sposobnosti administracije da upravlja tranzicijom u pametni grad i da se steknu dragocjena iskustva, a istovremeno da se testiraju u praksi pametna rješenja i njihov uticaj na poboljšanje usluga za građane. Izabrana su smart city rješenja pametnog parkinga („Go Parking“, razvijen od Lanaco-a) i sistem za prijavu komunalnih problema („Građanska patrola“, DVC Solutions).

“Kao najveći sistem integrator u Bosni i Hercegovini, koji posluje u zemljama jugoistočne Evrope, ali i na nekoliko kontinenata, LANACO već tri decenije kreira zapažena rješenja, transformiše način poslovanja brojnih organizacija i nudi nove mogućnosti za razvoj naprednijeg društva i zajednica. Sa proizvodima iz GoPlatforme kompanija ostvaruje novu tržišnu poziciju kao regionalni lider iz Smart City oblasti. GoParking sistem nalazi se u sastavu GoPlatforme i kao IoT rješenje ima za cilj da svakodnevni život građana u saobraćaju učini jednostavnijim i funkcionalnijim. Veliko je zadovoljstvo što je naša kompanija dio projekta koji sistemski pristupa digitalnoj transformaciji gradova širom Bosne i Hercegovine”, izjavio je Srđan Zagorac, Project manager at Smart City Development Department.

Kompanija DVC Solutions će u dva grada implementirati svoje rješenje „Građanska patrola“ koji će omogućiti građanima da lakše prijave određene probleme u svojoj zajednici.

“DVC Solutions će, u sklopu ovog projekta, implementirati sistem za prijavu komunalnih problema „Građanska patrola“ u opštine Pale i Zvornik. „Građanska patrola“ je sistem koji obuhvata dvije mobilne aplikacije (Android i iOS) koje koriste građani da bi putem istih prijavili komunalne i druge probleme nadležnim gradskim institucijama, te web aplikacije koju koriste institucije da bi prijave zaprimile i procesuirale. Smatramo da ćemo implementacijom ovog projekta uveliko uticati na poboljšanje kvaliteta komunikacije između građana i javnih institucija, a i na sveukupno poboljšanje životnog standarda u zajednicama u kojima će sistem biti implementiran”, izjavio je Branko Vasiljević, biznis developer u preduzeću DVC Solutions.

Projekat će podržati osnivanje savjeta za razvoj pametnih gradova (Smart City Savjet) koji će biti organizovan i vođen od strane Bit Alijanse sa članstvom iz zainteresovanih organizacija iz javnog i privatnog sektora.

“Bit Alijansa okuplja kompanije koje svojim znanjima, iskustvima i kapacitetom mogu odgovoriti najzahtjevnijim zadacima iz područja razvoja i implementacije digitalnih rješenja koja mogu olakšati svakodnevni život građana. Ipak, tehnološko rješenje je samo dio velikog sistema koji je potrebno uspostaviti da bi jedinice lokalne samouprave mogle efikasno upravljati procesom digitalizacije. Upravo je u tome snaga ovog projekta s obzirom na činjenicu da, pored smart city rješenja, fokus stavlja i na razvoj kapaciteta opština i gradova u kontekstu kreiranja plana digitalnog razvoja te razvoja alata za upravljanje tim procesom. Sigurna sam da ćemo ovim projektom postaviti nove Smart City standarde, trasirajući put uspješnoj digitalizaciji BiH”izjavila je Tatjana Vučić, izvršna direktorica Bit Alijanse.

U saradnji sa UNDP-om planirano je razvijenje metodologije za akciono planiranje tranzicije u pametni grad (Smart City Roadmap) za čiju primjenu će biti obučene konsultantske firme i druge organizacije, koje će u budućnosti biti na raspolaganju i drugim JLS. Partnerske lokalne samouprave će provesti proces planiranja i izrade akcionog plana za pametni grad. Proces planiranja će u značajnoj mjeri uključivati građane.

Realizacija projekta će doprinijeti većoj svjesnost o preprekama, zahtjevima i najboljim praksama digitalne transformacije gradova. Projekat će pripremiti lokalne samouprave da samostalno vode dalji proces transformacije uz pomoć organizacija iz Smart City Savjeta, poručuju organizatori.

Projekat će trajati tri godine, u periodu od januara 2021. do kraja decembra 2023. godine.