Početak školske godine u FBiH neće biti odgođen!

Nastava u školama na području Federacije Bosne i Hercegovine počet će u skladu sa zakonom uz mogućnost da se ta odluka revidira na osnovu procjene epidemiološke situacije koju će vršiti kantonalni krizni štabovi, zaključeno je na današnjem sastanku Kriznog štaba FBiH i kantonalnih ministara obrazovanja.

Nastava u Kantonu Sarajevo, Zeničko-dobojskom kantonu i Tuzlanskom kantonu počinje 1. septembra, dok u ostalim kantonima počinje 7. septembra.

“Jako je važno da svi učenici koji imaju neko hronično oboljenje ili žive s osobama koje imaju hronično oboljenje nisu u potrebi da pohađaju školu, ali im odgojno-obrazovne ustanove moraju osigurati alternativne vidove obrazovanja”, kazala je Nadija Bandić iz Ministarstva nauke i obrazovanja Federacije Bosne i Hercegovine.

Kako je rekao pomoćnik fedralnog ministra zdravstva Goran Čerkez, Zavod za javno zdravstvo FBiH je pripremio kreiterije po kojima će se nastava održavati te naglasio kako će svugdje biti primjenjivane iste epidemiološke mjere.

“Trudimo se da nađemo najbolji model, da taj model bude najmanji rizik i za djecu i roditelje i nastavnike”, kazao je Čerkez.