Počinje izgradnja i rekonstrukcija vodovodnih linija te izgradnja kanalizacionog kolektora

Javno preduzeće ”Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Zenica obavještava da počinju radovi na realizaciji posljednjeg od devet planiranih tenderskih paketa, čime se projekat BiH II uspješno približava svom završetku. Projekat se realizuje na nivou države BiH, a sprovodi se u gradovima Zenica i Tuzla.

Aktivnosti na realizaciji administrativnih pitanja traju od 2012. godine, a većina realizacije obavljena je u periodu 2017 – 2020 godina. Ukupan budžet projekta BiH II – komponenta Zenica iznosi 10.785.500  eura, dok dosadašnja finansijska realizacija iznosi cca 7.300.000 eura. Finansijska sredstva su obezbjeđena kreditnim zaduženjem Grada Zenica i JP ”ViK” d.o.o. Zenica kod  Razvojne banke KfW iz Savezne republike Njemačke u iznosu 4.750.000  eura te donatorskim sredstvima Državnog sekretarijata za ekonomske poslove Švicarske (SECO) i Razvojne banke KfW u preostalom iznosu. Istekom grace perioda u decembru 2018. godine započela je otplata kredita, koji se uredno izmiruje, te je do sada otplaćeno preko 1.500.000 eura kreditnog zaduženja.

JP ”ViK” d.o.o. Zenica aktivno učestvuje u realizaciji projekta u vidu kontrole i odobravanja projektnih i tenderskih dokumentacija, kontroli tenderskih postupaka i ugovaranja, te u nadzoru nad izvođenjem radova.

Radovi, koji u skladu s odredbama Ugovora broj 9 počinju na terenu, podrazumijevaju realizaciju sljedećih cjelina:

  • Rekonstrukcija distributivnog cjevovoda od naselja Čajdraš do raskrsnice puta za Lokvine

U okviru ove cjeline planira se izgradnja vodovodne linije DN 150 od nodularnog liva, dužine cca 2.200 m, s pripadajućim čvorištima.  Realizacijom ove cjeline poboljšaće se uslovi vodosnabdijevanja u naselju Čajdraš, a stvoriće se i uslovi za priključenje na gradski sistem vodosnabdijevanja mještana Čajdraša koji ternutno nisu priključeni na isti. Bitno je naglasiti da će se istovremeno stvoriti uslovi za proširenje obuhvata vodosnabdijevanja iz gradske vodovodne mreže na sva naselja duž puta ka Lokvinama.

  • Izgradnja sekundarne vodovodne mreže u naselju Grm

Mještani naselja Grm već dugi niz godina imaju problem nedostatka pitke vode kojom se snabdijevaju iz lokalnog vodovoda. U tom smislu, ogromna većina mještana ovog naselja je uputila molbu prema JP ”ViK” d.o.o. Zenica za priključenje na gradsku vodovodnu mrežu. Realizacijom ovog projekta, što podrazumijeva izgradnju kompletne sekundarne mreže cijevima od nodularnog liva DN 100 i DN 80, vodomjernih okana i pumpne stanice, stvoriće se uslovi da se na kvalitetan način i trajno riješi problem vodosnabdijevanja ovog naselja.

  • Zamjena dijela čelične vodovodne linije Kruščica – Zenica

U okviru ove cjeline izvršiće se zamjena dijela čeličnog cjevovoda DN 600 u dužini cca 300 m na lokaciji Križančevo selo, općina Vitez. Ova vodovodna linija predstavlja glavnu ”arteriju” sistema vodosnabdijevanja grada Zenica. Zbog nasipanja koje je vršeno u proteklim decenijama, konfiguracija tla je znatno izmjenjena, te se jedan sifon nalazi na dubini većoj od 8 m. Na ovom mjestu su se u proteklih 5 godina dogodila 2 kvara čije je otklanjanje zahtijevalo veliki angažman kapaciteta i sredstava JP ”ViK” d.o.o. Zenica. Zamjena cjevovoda će se izvršiti na manjoj dubini što će olakšati održavanje.

  • Izgradnja kanalizacionog kolektora Podbrežje – Banlozi

Ova cjelina podrazumijeva izgradnju kolektora u ukupnoj dužini cca 5 kilometara koji će služiti za  sakupljanje sanitarnih otpadnih voda iz kanalizacije naselja: Brist, Podbriježje, Trokuće, Tetovo i Banlozi te njihovu odvodnju prema budućem postrojenju za tretman  otpadnih voda u naselju Banlozi. Bitno je naglasiti da realizacija ove cjeline predstavlja prvi korak ka ispunjavanju obaveza Grada Zenice iz Akcionog plana za sljedeći veliki razvojni projekat ”Prikupljanje i tretman otpadnih voda u gradu Zenica” kojim je zahtijevano razdvajanje gradskih otpadnih voda od industrijskih otpadnih voda.

Ukupna vrijednost Ugovora broj 9 iznosi cca 1.330.000 eura, a nakon provedene tenderske procedure ugovor je zaključen s Konzorcijem čiji je nosilac kompanija ITC d.o.o. Zenica. Rok za završetak svih radova je 9 mjeseci od uvođenja u posao.

Uspješna realizacija ovog Projekta značajno će doprinijeti kvaliteti vodosnabdijevanja i odvodnje otpadnih voda grada Zenica kao i ispunjenju uslova za sljedeći veliki razvojni projekat iz ove oblasti.