Podrška projektima organizacija civilnog društva i nevladinim organizacijama

Grad Zenica putem Službe za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti objavio je Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava iz gradskog budžeta za podršku projektima organizacija civilnog društva, odnosno nevladinih organizacija, koje su registrovane na prostoru Grada Zenice i čiji projekat mora biti i implementiran na istom ovom području.

Prijedlozi projekata moraju biti u skladu sa razvojnim ciljevima, strateškim dokumentima, akcionim planovima i drugim dokumentima Grada Zenice i to iz četiri prioritetne oblasti, a to su kultura i tradicija, sport i zdravlje, mladi i obrazovanje, te socijalna zaštita. Među kriterijima odabira su: pripremljenost projekta u skladu sa zahtjevima Javnog poziva, realnost budžeta i vlastito učešće, referentna lista već implementiranih sličnih projekata mjerljivi efekti, te efekti javne prezentacije i promocije projekta. Iznosi sredstava za projekte, koji budu odobreni, iznosit će od 500 do 5.000 KM, a odobrena sredstva će se iskoristiti isključivo za pokrivanje opravdanih troškova, dok aplikant može konkurisati samo sa jednim projektnim prijedlogom.Neadekvatni projektni prijedlozi, oni sa nepotpunom  dokumentacijom i dostavljeni izvan predviđenog roka, neće biti uzeti u razmatranje, niti finansirani.

 

Izvor: zenicainfo.ba