Pojačana inspekcija tokom predstojećih praznika, kazne i do 20.000 KM

U vrijeme nastupajućih praznika Porezna uprava Federacije BiH će shodno poreznim propisima i odredbama Zakona o fiskalnim sistemima u Federaciji BiH intenzivirati aktivnosti inspekcijskog nadzora kod svih obveznika fiskalizacije koji obavljaju djelatnost trgovine, ugostiteljstva, hotelijerstva i drugih proizvodno-uslužnih djelatnosti.

Porezna uprava Federacije BiH poziva porezne obveznike organizatore estradnog programa da pred nastupajuće praznike blagovremeno izvrše svoje zakonom propisane obaveze. Organizatori estradnog programa odnosno muzike uživo dužni su da:

– podnesu prijavu o obračunatoj i plaćenoj komunalnoj taksi za organiziranje žive muzike nadležnoj ispostavi Porezne uprave, u roku propisanom kantonalnim zakonima, i da:

– sa izvođačem žive muzike zaključe ugovor o autorskom djelu, odnosno obračunaju, obustave i uplate porez na dohodak, doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje i to prilikom svake isplate autorskog honorara izvođaču.

Porezna uprava Federacije BiH podsjeća porezne obveznike da su dužni evidentirati svaki pojedinačno ostvareni promet preko fiskalnog uređaja, kupcima izdati fiskalni račun i izvršiti prenos podataka o ostvarenom prometu na server Porezne uprave Federacije BiH.

Poštivanjem poreznih zakona i Zakona o fiskalnim sistemima u Federaciji BiH porezni obveznici neće biti izloženi izricanju  sankcija i mjera kao što su privremeno zatvaranje objekata i plaćanje visokih novčanih kazni:

a) za organizatore estradnog programa novčane kazne u iznosu od od 500,00 KM do 10.000,00 KM za pravno lice i novčane kazne za odgovorno lice u pravnom licu u iznosu od 200,00 KM do 2.000,00 KM, novčane kazne za fizičko lice u iznosu od od 200,00 KM do 3.000,00 KM.

b) za neevidentiranje prometa i neizdavanje fiskalnih računa iznose od 2.500,00 KM do 20.000,00 KM za pravna lica, od 1.000,00 KM do 3.000,00 KM za odgovorno lice u pravnom licu, od 3.000,00 do 10.000,00 KM za poduzetnike.

Porezna uprava Federacije BiH također poziva građane da za svaku kupljenu robu ili izvršenu uslugu traže fiskalni račun, te podsjeća da je Zakonom o fiskalnim sistemima propisana novčana kazna u iznosu od 50,00 KM za kupce koji prilikom kontrole ne budu pokazali fiskalni račun inspektoru Porezne uprave Federacije BiH u krugu od 20 metara po napuštanju prodajnog mjesta.

Neizdavanjem fiskalnog računa i neevidentiranjem prometa povećava se siva ekonomija,  smanjuje naplata javnih prihoda i umanjuju sredstva za obrazovanje, penzije, invalidnine, zdravstvo, policiju, vojsku, pravosuđe i infrastrukturu. Sve navedeno negativno se odražava na postizanje kvalitetnijeg, sigurnijeg i ugodnijeg života svih građana.