Policijski komesar Semir Šut učestvovao na video konferenciji koju je održao ministar sigurnosti BiH

Danas, 20.03.2020. godine, sa početkom u 14,00 sati, policijski komesar Semir Šut je učestvovao u video konferenciji koju je organizovao i održao ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Fahrudin Radončić sa policijskim komesarima uprava policije kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova i direktorima Granične policije BiH i Policije Brčko distrikta BiH, na kojoj je razgovarano o postupanju policijskih struktura u kontekstu novonastale krize uzrokovane širenjem zaraze korona virusom, kao i postupanju u vezi sa kretanjem i kontrolom migranata.

Akcenat na ovoj konferenciji je stavljen na trenutno stanje u smislu postupanja i djelovanja policije na kontroli naloženih mjera, te predlaganje određenih rješenja.

U svom dijelu izlaganja, komesar Šut je dao kraći osvrt na prethodna izlaganja kolega, te je usmjerio diskusiju u tri pravca, analizirajući trenutno stanje na području Zeničko-dobojskog kantona, te prezentirajući ukupne efekte postupanja i djelovanja policije na kontroli naloženih mjera.

U skladu sa navedenim, komesar Šut je prezentirao aktuelno stanje kada je u pitanju kontrola lica kojim je izrečena mjera obavezne samoizolacije, zaštita zdravstvenih ustanova, kao i aktivnosti policijskih službenika kojim se udaljavaju migranti sa ključnih raskrsnica i frekventnih ulica i trgova u gradovima, te vrši pojačana kontrola i nadzor kretanja istih, u skladu sa sugestijama Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine.

Kako je pojasnio komesar Šut, sa ciljem što efikasnije zašite zdravlja građana, te provođenja naloženih mjera, donio je naredbu kojom je naložio vršenje strogog nadzora u postupanju  i vršenju kontrole lica kojim su izrečene i naložene mjere samoizolacije, zatim mjere pojačanog i stalnog prisustva policijskih službenika u bolnicama i drugim zdravstvenim ustanovima, kao i pružanje maksimalne zaštite i pomoći zdravstvenim radnicima, uz obavezno sprječavanje pristupa i ulaska u zdravstvene ustanove lica iz rizičnih skupina.

Za sprovođenje navedenih mjera, kako je pojasnio komesar Šut, Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona raspolaže dovoljnim kapacitetima i resursima, koje bezrezervno stavlja na raspolaganje kriznim štabovima, drugim policijskim agencijama i agencijama za provođenja zakona, te kompletnoj zajednici, sa ciljem smanjenja rizika po zdravlje svih ljudi i generalno unapređenja funkcionisanja mjera zaštite.