Ponovo rekordni prihodi od indirektnih poreza

Prihodi od indirektnih poreza značajno porasli i u novembru 2021. godine.

Od uspostave Uprave za indirektno oporezivanje prikupljeni su rekordni prihodi od indirektnih poreza:

U odnosu na ranije rekordnu 2019. godinu prikupljeno je 369 miliona KM više.

U odnosu na prošlu 2020. godinu prikupljeno je 1 milijardu i 66 miliona KM više.

Prihodi od indirektnih poreza za period januar – novembar 2021. godine iznosili su 7 milijardi i 664 miliona KM i veći su za 1 milijardu i 66 miliona KM ili 16,15% u odnosu na isti period 2020. godine kada su iznosili 6 milijardi i 598 miliona KM.

UIO je za period januar – novembar 2021. godine privredi vratila 1 milijardu i 361 milion KM što je za 185 miliona KM više u odnosu na isti period prošle godine.

Neto prikupljeni prihodi koji su otišli u raspodjelu korisnicima za period januar – novembar 2021. godine, a to su država, entiteti i Distrikt Brčko, iznosili su 6 milijardi i 302 miliona KM i veći su za 880 miliona KM u odnosu na prihode koje su sa Jedinstvenog računa korisnici dobili u istom periodu 2020. godine.

U novembru 2021. godine prikupljeno je 760 miliona KM indirektnih poreza što je za 141 milion KM više u odnosu na novembar 2020. godine.

Za finansiranje državnih institucija za period januar – novembar 2021. godine raspoređen je iznos od 711 miliona KM.

U tablici ispod dajemo prikaz ukupno raspoređenih sredstava entitetima i Distriktu Brčko BiH sa pripadajućim spoljnim dugom za period januar – novembar 2021. godine u poređenju sa istim periodom prošle godine. Svi iznosi su iskazani u milionima KM.

01.01.-31.11. FBiH RS DB BiH
Doznačeno Spoljni dug Doznačeno Spoljni dug Doznačeno Spoljni dug
(u mil. KM) (u mil. KM) (u mil. KM)
2021 2.787 464 1.553 219 178 7
2020 2.320 438 1.242 214 146 9
% promjene 20,11 5,93 25,05 2,46 21,48 -18,57

Pored raspoređenih prihoda u tabeli iznad, a po osnovu posebne putarine za izgradnju autoputeva i izgradnju i rekonstrukciju drugih puteva (0,25 KM), Federacija BiH je dobila dodatnih 198,4 miliona KM, Republika Srpska 131,1 milion KM i Distrikt Brčko 6,7 miliona KM. Razlika predstavlja rezervu na posebnom računu za putarinu u iznosu od 0,25 KM.