Ponovo se dezinfikuju ulice u Zenici

Na području Grada Zenica počela je ponovna dezinfekcija ulica.

Lokacije koje će danas biti dezinficirane su ulice Maršala Tita, Mehmedalije Tarabara, Islambegovića put i Jevrejska (prostor oko Tržnice), zatim plato ispred Uglovnice, Trg Alije Izetbegovića, trotoari duž GGM-a i dio naselja Mokušnice (ul. Štrosmajerova te prilazi trgovini Hass).

Sve planirane površine su prema izjavi predstavnika izvođača tretirane u skladu s planom.

Korišteno je dezinfekciono sredstvo (Belosan) na bazi hlora.

Rađen je rastvor uz prisustvo predstavnika HES-a, u omjeru 250g/450l.

Kada se radi o ulicama na kojima se odvija saobraćaj rađena je dezinfekcija samo trotoara, a pješačke zone kompletna površina.

Dezinficiranju ulica prethodilo je njihovo sapiranje čistom vodom putem cisterni, a što je u skladu sa uputom HES-a.

Sutra (14.05.2020. godine) planirana je dezinfekcija ulica Školska i Masarykova, zatim Aska Borića (od Bajre do Socijalnog), kao i platoa ispred Doma zdravlja i prostora oko MUP-a i IK banke.

Za 15.05.2020. godine predviđena je dezinfekcija Bulevara od Lamele do Stanice, tržnog centra Džananović, hotela Zenica, staze na Kamberovića polju, Studentskoga doma te prilaza Bolnice (Crkvice).