Poslodavci insistiraju na produženju roka za podnošenje prijave i plaćanje PDV-a

Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine (UPFBiH) traži od delegata Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH (PSBiH) da podrže izmjene i dopune Zakona o porezu na dodanu vrijednost BiH, u smislu produženja roka za podnošenje prijave i plaćanje PDV-a, a koje je ranije usvojio Predstavnički dom PSBiH.

Radi se o zahtjevu koji je potpisalo više od 30.000 poslovnih subjekata iz cijele BiH.

– Produženje roka za podnošenje prijave i plaćanje PDV-a bi u velikoj mjeri olakšalo poslovanje privrednim subjektima, a ne bi uticalo na procenat naplate PDV-a. Zato pozivamo delegate Doma naroda da podrže Izmjene i dopune Zakona o PDV-u, usvojene u Predstavničkom domu  i tako ispune obaveze preuzete prihvatanjem Reformske agende kojom je definirano donošenje zakonskih rješenja u cilju poboljšanja poslovnog ambijenta – navodi UPFBiH u saopćenju za javnost.

Iz UPFBiH podsjećaju da bi to bila prva mjera donesena na nivou države BiH s ciljem ublažavanja negativnih ekonomskih posljedica pandemije koronavirusa, te da bi se pomjeranjem roka ostvario pozitivan uticaj na likvidnost privrednih subjekata.

Također, ističu da je postojeći rok za podnošenje PDV prijave i plaćanje PDV-a do 10. u mjesecu za prethodni mjesec suviše kratak.

Iz UPFBiH navode da, ukoliko porezni obaveznik ne podnese prijavu u zakonski predviđenom roku, osim novčane kazne ima i druge štetne posljedice na poslovanje, te da će pomjeranjem roka plaćanja poslodavci lakše moći kontrolisati svoj cash-flow.

Istovremeno, podsjećaju delegate Doma naroda da je predloženo rješenje potpuno usklađeno sa Direktivom Vijeća Evropske unije o zajedničkom sistemu poreza na dodanu vrijednost.

– Rok za podnošenje poreske prijave za PDV u BiH je najkraći u Evropi. Najčešći rok je 20-30 dana, a u nekim zemljama je i duži. Zanima nas razlog zbog kojega taj rok ni u jednoj zemlji nije tako kratak kao u BiH – pitaju se poslodavci.

UZ to, smatraju da bi pomjeranjem roka za plaćanje PDV-a sa 10. na posljednji dan u mjesecu, došlo do usklađivanja sa odredbom o roku izvršenja novčanih obaveza između preduzetnika u poslovnim transakcijama koji iznosi do 60 dana u oba bh. entiteta, te se, istovremeno, pitaju – zašto bi privredni subjekti trebali biti u podređenom položaju u odnosu na državu.

Iz UPFBiH, također, ističu da predložene izmjene i dopune Zakona o PDV-u neće imati negativan uticaj na likvidnost budžeta BiH, entiteta i kantona.