Poslodavci u FBiH moraju obezbjediti punu sigurnost uposlenika na radilištima

Povodom nedavnih nesreća na radu s smrtnim ishodom u kojima su na radilištima u Zenici i Sarajevu, nažalost, smrtno stradala tri radnika, Federalni inspektorat rada ukazuje na obavezu dosljedne primjene važećih odredaba Zakona o zaštiti na radu te upozorava sve poslodavce u Federaciji BiH da radnicima moraju obezbijediti punu sigurnost i zaštitu zdravlja na radu, odnosno osigurati bezbjedne uvjete na radu kojima će se u najvećoj mogućoj mjeri spriječiti nastanak povreda na radu.

Prema trenutno dostupnim podacima, u FBiH su u toku ove godine evidentirane 183 teže povrede na radu od kojih, nažalost, osam sa smrtnim ishodom, dok je u 2020. godini evidentirano 166 povreda na radu od čega je, također, osam povreda sa smrtnim ishodom i 158 težih povreda.

“Teže povrede na radu s teškim posljedicama i smrtnim ishodima su pretežno vezane za privremena radilišta, a u pravilu su posljedica drastičnog kršenja i nesprovođenja zakonom propisanih mjera vezanih za zaštitu na radu. Naročito je važno da se mjere propisane novim Zakonom o zaštiti na radu suštinski primjenjuju i poštuju kako bi se spriječili događaji koji izazivaju povrede na radu, a posebno one s teškim posljedicama i fatalnim ishodima”, saopćeno je iz Kabineta direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove (FUZIP).

Kako se ističe, poslodavci, koji izvode radove na izgradnji objekata, moraju se pridržavati tehničke dokumentacije u kojoj su projektovane mjere zaštite na radu, uz obavezu da izrade elaborate o uređenju radilišta u skladu s propisima donesenim na osnovu Zakona, te obezbijede izvođenje radova prema tom elaboratu.

Stoga, iz FUZIP-a apeluju na izvođače radova da posebnu pažnju posvete suštinskoj izradi elaborata o uređenju radilišta, a potom izvrše obuku radnika koji izvode radove i upoznaju ih s opasnostima na tom planu.

“Posebno ističemo da sredstva rada i sredstva lične zaštite moraju biti takva da pružaju pouzdanu i punu zaštitu radnicima od rizika pri radu”,upozorava Željko Koštro, glavni federalni inspektor rada po ovlaštenju.

U cilju provođenja zakona, federalni inspektori rada za oblast zaštite na radu će u saradnji s nadležnim kantonalnim inspektorima intenzivirati inspekcijske nadzore, posebno na radilištima, gdje su povrede na radu najčešće završavale smrtnim ishodom, navodi se u saopćenju.

Prema raspoloživim podacima, federalni inspektori rada za oblast zaštite na radu su u periodu januar – oktobar 2021. godine izvršili  57 inspekcijskih nadzora, izdali 42 rješenja o otklanjanju nedostataka, te izrekli 13 prekršajnih naloga u iznosu od 29.000 KM.

Inače, kazne propisane Zakonom o zaštiti na radu kreću se u rasponu od 1.000 do 15.000 KM.