Potpisan Kolektivni ugovor između Sindikata trgovine BiH i Federalnog Udruženja poslodavaca

Prema Kolektivnom ugovoru za djelatnost trgovine na prostoru Federacije BiH, ovih dana potpisanim između Sindikata trgovine BiH i Federalnog Udruženja poslodavaca, uvećana je minimalna plaća u trgovini za 25,5 posto, tako da će ona ubuduće iznositi 510 KM, umjesto dosadašnjih 406 KM, dok je rad u dane praznika regulisan sa uvećanom satnicom od 100 posto, što je dosta jedinstveno u odnosu na druge kolektivne ugovore i na privatni sektor  generalno“, navodi u telefonskoj izjavi Mersiha Beširović, predsjednica Sindikata trgovine i uslužnih djelatnosti BiH.

Osim toga, po riječima gospođe Beširović, Sindikat trgovine BiH sačuvao je i neka prava, koja su već obezbijedili ranijim Kolektivnim ugovorom, kao što su prava na otpremnine, minuli rad, isplata naknada u slučaju smrti radnika, uvećan broj dana godišnjeg odmora zavisno od staža i niz drugih svakodnevnih prava radnika.

Ovaj iznos minimalne plate definitivno nije iznos, sa kojim smo mi u Sindikatu zadovoljni, ali je sigurno korak naprijed u odnosu na postojeće stanje i ne znači da se nećemo dalje boriti za znatno veću minimalnu plaću, koja bi bila približna troškovima života“, ističe predsjednica Sindikata trgovine i uslužnih djelatnosti BiH.

Zajednička inicijativa oba socijalna partnera je da tražimo od Vlade Federacije BiH da se primjena ovog Kolektivnog ugovora odnosi na sve kompanije, koje djeluju u trgovačkom sektoru, a ne samo na one koje su članice našeg Sindikata i Udruženja poslodavaca FBiH“, naglašava Mersiha Beširović, predsjednica Sindikata trgovine i uslužnih djelatnosti BiH.

 

Izvor: zenicainfo.ba