Povodom sušnog perioda oglasilo se JP ”ViK” d.o.o. Zenica

Zbog velikog zanimanja građana uzrokovanog aktuelnom hidrometeorološkom situacijom, JP ”ViK” d.o.o. Zenica daje sljedeću informaciju za javnost:

“Veoma visoke temperature i dugotrajni sušni period, koji su zahvatili našu zemlju, uzrokovali su znatno smanjenje izdašnosti izvorišta iz kojih se građani Zenice snabdijevaju pitkom vodom. Zahvaljujući trenutno dovoljnim kapacitetima vode i kontinuiranom održavanju vodovodne mreže, snabdijevanje pitkom vodom iz vodovodnog sistema kojim upravlja JP ”ViK” d.o.o. Zenica nije ugroženo. Međutim, situacija je znatno nepovoljnija u prigradskim naseljima, koja se vodom snabdijevaju iz vlastitih lokalnih vodovoda. Mnogi lokalni vodovodi su skoro pa presušili, te se u većem dijelu dana uvode višesatne redukcije u vodosnabdijevanju.
Gradska uprava i JP ”ViK” d.o.o. Zenica su u proteklom periodu posvetili veliku pažnju rješavanju ovih problema, u smislu proširenja obuhvata vodosnabdijevanja iz sistema kojim upravlja JP ”ViK” d.o.o. Zenica. Neki projekti su već realizovani ali su neki, na žalost, u zastoju.
To se posebno odnosi na rješavanje problema vodosnabdijevanja građana, koji se snabdijevaju vodom iz izvorišta Kotlovac. Trenutno se iz ovog izvorišta vodom snabdijeva veliki broj građana iz 10 naselja i to: Lokvine, Škrijeljevo, Visokovci, Grm, Zahalje, dio Podbrežja, Obrenovci, Kozarci, dio Janjca i Luke. Prema raspoloživim informacijama, zbog znatno smanjene izdašnosti izvorišta, mještanima ovih naselja uvedene su redukcije u snabdijevanju vodom u trajanju i preko 14 sati dnevno.
Svoju definitivnu opredijeljenost ka rješavanju ovog problema, Grad Zenica i JP ”ViK” d.o.o. Zenica su potvrdili potpisivanjem Ugovora o zajedničkom finansiranju izgradnje vodovodne linije Čajdraš – Lokvine. U tom smislu, Grad Zenica je već nabavio sav potrebni materijal, a obaveza JP ”ViK” d.o.o. Zenica je da izvede građevinske i monterske radove. Dodatno, JP ”ViK” d.o.o. Zenica je izgradnju sekundarne vodovodne mreže u naselju Grm uvrstilo u jedan od ugovora u okviru Programa ”Vodosnabdijevanje i odvodnja otpadnih voda BiH II”.
Radovi na izgradnji vodovodne linije Čajdraš – Lokvine su započeli u avgustu 2019. godine i vođeni su paralelno s totalnom rekonstrukcijom regionalnog puta, koju je vodila Kantonalna direkcija za ceste Zeničko – dobojskog kantona. U prvoj fazi, koja je okončana u aprilu 2020. godine, izgrađeno je cca 1.020 m vodovodne linije od Lokvina do Grma. Sa stanovišta vodosnabdijevanja, nepovoljna je činjenica da se s rekonstrukcijom puta nije krenulo od spoja s gradskom vodovodnom mrežom (raskrsnica u Čajdrašu), jer bi se u tom slučaju sva naselja do Grma mogla odmah spojiti na gradski sistem vodosnabdijevanja, što bi značajno rasteretilo izvorište Kotlovac.
Imajući u vidu brojne zahtjeve građana ovih naselja, te informaciju da Kantonalna direkcija za ceste Zeničko – dobojskog kantona u 2021. godini ne planira ranije dogovorenu rekonstrukciju dionice regionalnog puta od raskrsnice u Čajdrašu do Grma, JP ”ViK” d.o.o. Zenica je 29.04.2021. godine prema Kantonalnoj direkciji za ceste uputilo zahtjev za saglasnost na trasu planirane vodovodne linije, što je uslov za ishodovanje urbanističke saglasnosti, a kasnije i građevinske dozvole.
Dana 18.06.2021. godine, Kantonalna direkcija za ceste je JP ”ViK” d.o.o. Zenica dostavila poziv za dopunu zahtjeva za saglasnost na trasu.
Prema uputama koje su dostavljene u predmetnom pozivu, JP ”ViK” d.o.o. Zenica je u potpunosti dopunilo Zahtjev i dostavilo Kantonalnoj direkciji za ceste dana 07.07.2021. godine. Do dana 15.07.2021. godine JP ”ViK” d.o.o. Zenica nije zaprimilo nikakav odgovor na poslati zahtjev.
Imajući u vidu teške uslove u kojima žive mještani, nadamo se da će uskoro biti izdata tražena saglasnost, kako bi se pristupilo pridobivanju svih potrebnih dozvola i otpočelo s radovima.