Požari na području MZ Lašva, nesagledive posljedice

Već treći dan na području MZ Lašva aktivno je nekoliko šumskih požara, a u ranim jutarnjim satima evidentirani su novi prizemni šumski požari.

Opožareno je na desetine hektara šume i šumskog zemljišta (većinom visoke bukove sastojine i mlade kulture smrče) na području Gornje Višnjice, Karačevine, Dusine i Sajtovića. Požari iza sebe su ostavili pustoš i nesagledive posljedice po floru i faunu ovog područja.

U kasnim večernjim satima, nadljudskim naporima, požar na području Gornje Višnjice je stavljen pod kontrolu. Na akciji gašenja požara učestvovao je manji broj mještana okolnih zaseoka, a koordinaciju gašenja požara izvodio je predsjednik MZ Lašva, Azrudin Dželalić.

Limitirajući faktor za uspješno gašenje požara pored dovoljnog broja osposobljenih lica je adekvatna oprema za gašenje požara (prvenstveno naprtnjače, dovoljna količina vode, mlatilice…), što je u ovom slučaju itekako nedostajalo.

Iz MZ Lašva apeluju na vatrogasce, CZ Grada Zenica, J.P. ŠPD ZDK – P.J. Šumarija Kakanj i druge institucije, da se aktivnije uključe u akciju gašenja požara, ljudstvom ili opremom kako bi se na vrijeme izbjegle nesagledive posljedice po lokalno stanovništvo, a posebno na objekte.