Predsjedavajuća Gradskog vijeća odbila prijedlog za ukidanje paušala vijećnicima

U toku je 9. hitna sjednica Gradskog vijeća Zenica, koja ni ovaj put nije bila uskraćena za šou u režiji predsjedavajuće Gradskog vijeća Diane Bešić.

Očigledno nepoznavanje Statuta i Poslovnika tijela kojim predsjedava sve više zabrinjava, a danas je još jednom demonstrirala svoju političku nezrelost. Nakon uvodnih napomena predsjedavajuća Bešić pokušala je nemušto i neargumentovano odbiti prijedlog za dopunu dnevnog reda gradonačelnika Fuada Kasumovića, u kojem se predlaže da se vijećnici odreknu svojih paušala za dva mjeseca tokom kojih nije bilo sjednica. Gradonačelnik je pojasnio da je otežano punjenje budžeta i smanjeno za 52%, te da bi uštede svih vrsta dobrodošle, kako bi se ta sredstva preusmjerila u pomoć privredi ili drugim ugroženim oblastima.

Ovaj izuzetan koristan prijedlog predsjedavajuća je pokušala odbiti uvrstiti u dnevni red, ali na intervenciju sekretarke Gradskog vijeća i gradonačelnika, spriječena je njena samovolja.