Predstavnici Agencije ZEDA na edukaciji u Nikšiću u okviru projekata iNnovaNet

U periodu od 28. do 29. juna 2021. godine, predstavnici Agencije ZEDA su boravili u Nikšiću na edukaciji koja se realizovala u okviru aktivnosti projekta  iNnovaNet – Innovative technologies for stronger businesses and improved business environment (Inovativna tehnologija za snažnije kompanije i unapređeno  poslovno okruženja) koji finansira EU.

Agencija ZEDA je vodeći partner u projektu iNnovaNet, a edukaciju su organizovali partneri u Projektu iz Crne Gore – Inovaciono Preduzetnički Centar Tehnopolis na kojoj su još učestvovali i partneri IPNG-Industrijski park Nova Gradiška iz Hrvatske kao i Grad Gradiška iz BiH.

Edukacija je bila vezana za aktivnosti kreiranja virtuelne platforme koja je planirana ovim Projektom,  a koja će biti korištena za postavljanje edukativnih materijala, kurseva koji će biti razvijeni u partnerskim organizacijama i koji će biti dostupni i nakon završetka Projekta.

To znači da će platforma korisnicima omogućiti postavljanje i kreiranje edukativnih sadržaja u svrhu obrazovanja, kreiranje kvizova, kurseva, korištenje aplikacija za potrebe audio i video komunikacije te brojne druge mogućnosti.

Elektronskim učenjem, koje će biti dostupno na platformi, želi se potaknuti veća motivacija korisnika pri učenju. Uz dostupne materijale, korisnik može pronaći i dodatne materijale, zvučne zapise te slike zbog kojih će bolje savladati željenu temu.

Platforma će postati mjesto gdje će partneri zajednički pokušati prevladati sve probleme koje su prepoznali kao prijetnju u regiji na ovom polju.

Također, ovom prilikom, održan je sastanak članova Projektnog tima, radni sastanak sa predstavnicima partnera, a upriličena je i posjeta Tehnopolisu.

Ovo je prvi put da su se partneri u projektu sastali uživo, a uskoro slijede nove aktivnosti na implementaciji ovog Projekta.

Napominjemo:

Opći cilj ovog Projekta je povećanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća (MSP) u regiji stvaranjem povoljnog poslovnog okruženja, razvojem infrastrukture za podršku poslovanju i poboljšanje stepena znanja sadašnjih i budućih preduzetnika, studenata i zaposlenih.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.320.786,21 EUR od čega EU finasira 85%,  a radi se o programu Prekogranične saradnje HR-BiH-MNE 2014-2020.

Dodatne informacije o projektu možete pronaći na https://zeda.ba/innovanet/ kao i na Facebook stranici projekta https://www.facebook.com/iNnovaNet-107561608091964/?ti=as