Predstavnicima komunalnih preduzeća prezentiran Projekat “SOKOP”

Predsjednik Općinskog suda u Travniku, Goran Dujić, prezentirao je predstavnicima komunalnih preduzeća iz Travnika, Novog Travnika, Viteza i Busovače Projekat “SOKOP” koji se implementira u Općinskom sudu Travnik, a svrha mu je efikasnije vođenje “komunalni predmeta”.

Nakon uvodnog predstavljanja projekta od strane predsjednika Dujića, o Projektu je govorila, dipl.pravnica Lejla Tabak, koja je kao dodatno osoblje angažirana od strane VSTV-a na ovom Projektu s ciljem pružanja stručne podrške svim učesnicima u Projektu, koji se već implementira u nekim sudovima u FBIH.

Ovaj Projekat bi mogao značiti olakšicu za sva komunalna preduzeća,te bi mogao donijeti određene uštede. Menadžmenti komunalnih preduzeća trebali uputiti dopis VSTV BIH, te se izjasniti da prihvataju da budu u sistemu SOKOP-a, za što će dobiti licencu, koja vrijedi tri godine.

Rješavanje komunalnih predmeta

 

Prema svim pokazateljima rada Općinski sud Travnik je nastavio trend uspješnog rješavanja komunalnih predmeta i u protekloj godini. Ovo su potvrdili i predstavnici komunalnih preduzeća,te su istakli da su prepoznali rad ovog suda kao izuzetno poslovan, efikasan i produktivan.

Sastanku su prisustvovali predsjednik Općinskog suda Travnik, Goran Dujić, Alma Sejfuli, tajnik Suda, Lejla Tabak, diplomirani pravnik angažirana od strane VSTV BiH, te predstavnici komunalnih predzeća Senad Pidžo i Aladin Eminović, JKP Bašbunar Travnik, Igor Sajević, JKP Vitkom Vitez, Goran Jurić, JKP Komunalac Busovača, Dajana Rajić, Vilenica –Čistoća Novi Travnik i Asim Zečić, Vilenica-Vodovod Novi Travnik.

 

Izvor: travnik-grad.info