Preduzeće “Alba” organizovalo završnu konferenciju u sklopu projekta “Učestvuj u pravilnom postupanju sa otpadom – recikliraj”

Preduzeće “Alba” organizovalo je završnu konferenciju u sklopu projekta “Učestvuj u pravilnom postupanju sa otpadom – recikliraj”.

Jednogodišnji projekt bio je namijenjen podizanju svijesti stanovništva o mjestu i važnosti ispravnog postupanja sa otpadom. Kako bi građani bolje koristili mogućnosti odvojenog sakupljanja komunalnog otpada, razvili su digitalne alate, prilagođene današnjem vremenu, a to su web portal i mobilna aplikacija.

Pored pomenutih digitalnih alata, u okviru projekta “Učestvuj u pravilnom postupanju sa otpadom – recikliraj”, uspostavljena je saradnja sa obrazovnim institucijama u kojima su održane dvije radionice u vrtićima i dvije radionice u osnovnim školama gdje se mališanima pokazalo kako postupati sa otpadom i koje su vrste otpada. Osim ovih radionica urađena je i slikovnica za najmlađe, a za one nešto starije napravljenja je publikacija “Kako sa otpadom.”

Pored svega navedenog u preduzeću “Alba” razvijaju i projekt postupanja sa posebnim vrstama otpada u okviru kojeg je formirano reciklažno dvorište.

 

Izvor: zenicainfo.ba