Pročitajte preporuke za rad ugostiteljskih objekata

Krizni štab Federacije Bosne i Hercegovine podsjetilo je na preporuke za ugostiteljske objekte zbog pandemije koronavirusa.

Neke od njih glase da se insistira na čestom pranju ruku mušterija i radnika, redovna dezinfekcija stolova, zatim se preporučuje zabrana pušenja, postaviti na ulazu dezo-barijere za dezinfekciju obuće…

Preporučuje se i organizacija rada u dvije smjene, kako bi se između smjena očistio prostor.

Upozorava se i da se obrati pažnja kako se ne bi stvarale gužve.

 

Podsjetimo i da su sanitarni inspektori  Kantonalne uprave za inspekcijske poslove u Kantonu Sarajevo tokom bajramskih praznika, u saradnji sa pripadnicima Jedinice za podršku Ministarstva unutrašnjih poslova KS, vršili su kontrole radnog vremena i primjene higijensko-epidemiloških mjera u ugostiteljskim objektima na području Kantona Sarajevo.

Radi utvrđenih nepravilnosti inspektori su djelovali donošenjem tri rješenja o zabrani rada, a izdali su i dva prekršajna naloga u iznosu od 4.000 KM, podnijeli jedan zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka pred nadležnim sudom, te donijeli četiri rješenja sa korektivnim mjerama.

Federalni inspektori zabilježili su značajna kršenja obaveznih mjera propisanih u cilju sprečavanja širenja koronavirusa, a najviše u trgovinama i ugostiteljskim objektima.

Iz Federalne uprave za inspekcijske poslove Feni su kazali da su od donošenja prvih mjera kojim je omogućen rad privrednih subjekata, od 20. maja, inspekcijski organi u FBiH proveli 11.097 inspekcijskih nadzora, donijeli 1.385 rješenja o otklanjanju nedostataka, izrekli 280 prekršajnih naloga s finansijskim teretom od 492.015 KM, te devet mjera o zabrani rada i 24 upozorenja. Podaci nisu potpuni jer uključuju djelimične informacije i podatke za juli.