Produžen rok za dostavu aplikacija za sufinansiranje rada i projekata kantonalnih nevladinih organizacija

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona je 29.02.2020. godine objavilo Javni poziv za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata nevladinih organizacija kantonalnog karaktera sa područja Zeničko-dobojskog kantona sa trajanjem do 16.03.2020. godine.

Zbog novonastale situacije i poteškoća uzrokovanih usljed pojave korona virusa (COVID-19), produžava se rok za dostavu aplikacija na Javni poziv u trajanju od sedam (7) dana, odnosno zaključno sa 24.03.2020. godine.