Profesor Smajlović: Gradnja HE “Janjići” je štetna iz više razoga

Na narednoj sjednici Gradskog vijeća Zenice jedna od tačaka dnevnog reda je i Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju hidroelektrane „Janjići“, na rijeci Bosni.

Poznati zenički ekolog, prof. Akif Smajlović ukazuje da, prethodnih godina, sa zakonskog aspekta nije ispoštovana procedura.

“Trebalo je prvo da bude javna rasprava, prije bilo kakve odluke”, kaže prof. Smajlović, podsjetivši da je Federalna vlada odgovarajuću odluku donijela 2013. godine, a javna rasprava je održana 2016. godine.

Sa ekološkog aspekta HE Janjići je upitna iz više razloga, smatra naš sagovornik.

“Po seizmičkoj karti Zenica je jako trusno područje gdje su u budućnosti mogući jači zemljotresi.

Drugo, Bosna i njene pritoke su erozivne rijeke, koje prilikom jačih padavina prijete velikim količinama nanosa erozivnog materijala, što implicira da bi planirano jezero trebalo čistiti svakih 5 godina, što je neisplativo u odnosu na efekte prodaje proizvedene struje.

Treće, rijeka Bosna je treće kategorije, na ivici industrijskog kanala i kada se takva rijeka pregradi stvara se baruština i leglo za komarce, te u konačnici opasnost za ljude od oboljevanja visurom zapadnog Nila”, ističe prof. Smajlović.
Zeničke mjesne zajednice iz okruženja lokaliteta gdje je planirana gradnja HE Janjići na rijeci Bosni, u više navrata su iznijeli stav kojim se protive izgradnji hidroelektrane.

Elektroprivreda BiH i Njemačka razvojna banka (KfW) objavili su 13. marta ove godine, poziv za izražavanje interesa za usluge izrade glavnog projekta za hidroelektranu Janjići.

Usluge podrazumijevaju pregled postojeće studije izvodljivosti, idejnog projekta i postojećih dozvola, te izradu glavnog projekta potrebnog za podnošenje zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole.

Prema podacima koje je ranije objavila EP BiH, investicija je vrijedna 109,8 miliona KM. Instalirana snaga hidroelektrane je 15,75 MW, a godišnja proizvodnja 77,26 GWh.

Planirano je da se projekat finansira kreditima i novcem Eelektroprivrede BiH.

 

Izvor: zenicainfo.ba