Program rada zimske službe Grada Zenice

Služba za ekologiju, komunalne poslove i mjesne zajednice Grada Zenica u oktobru je izradila Program rada zimske službe Grada Zenice na lokalnim i nekategorisanim putevima i gradskim ulicama za sezonu 2021/2022. godina.

Ovome su prethodile opsežne aktivnosti na dopuni podataka sa terena i provođenju postupaka javnih nabavki za izbor najpovoljnijih ponuđača za poslove održavanja.

Ukupna putna mreža lokalnih i nekategorisanih puteva podijeljena je na 8 grupa i to:

1. Zenica – Smetovi, Zenica – sliv Babine rijeke, (Smetovi, Seoci, Puhovac, Arnauti, Varda, Radinovići, Sebuje, Trešnjeva glava, Gradina, i dr.)

2. Zenica – sliv Kočeve, (Pojske, Janjac, Vrselje, Stranjani i dr.)

3. Zenica – područje sjeverno od tunela Vranduk (Orahovica; Nemila – sliv rijeke Bistričak; Kovanići, Begov han – Pepelari; Topčić Polje, Starina, Bistrica, Gladovići i dr.)

4. Zenica – G. Zenica (Gornja Zenica, Dobriljeno, Bilivode i dr.)

5. Zenica – Gradište (Gradište, Bukovica, relej Lisac i dr.)

6. Zenica – Perin Han (Gorica, Dolača, Mošćanica, Perin Han, Palinovići i dr.)

7. Pehare, D. i G. Gračanica (Gračanica, odvojak za Plahoviće, Sviće i dr.)

8. Lašva i ostalo (Višnjica, Drivuša i dr.)

Ove grupe su podijeljene u 4 lota zbog većeg broja izvršilaca i pravovremene reakcije kako slijedi:

Komgrad – Ze d.o.o Zenica

Grupa 1; Zenica – Smetovi; Sliv Babine rijeke

Grupa 7; Pehare, D. i G. Gračanica

Špic-beton d.o.o. Zenica

Grupa 2; Zenica  – sliv Kočeve

Grupa 4; Gornja Zenica

Grupa 5; Gradište

Almy – transport d.o.o. Zenica

Grupa 3; Područje sjeverno od tunela Vranduk

Špic-beton

Grupa 6; Perin Han

Grupa 8; Lašva i ostalo

Gradske ulice održava preduzeće „Alba Zenica“ d.o.o. i obaveze su regulisane Sporazumom proisteklim iz generalnog ugovora, a radi se o održavanju preko 100 kilometara ulica podijeljenih u 4 prioriteta i preko 50 kilometara pješačkih površina.

Sve pripremne aktivnosti, kao i aktivnosti u toku zimske službe su pravovremeno izvršene, a od početka zimske službe 15.11.2021. godine u periodu povoljnih vremenskih prilika izvršena je kontrola mehanizacije i punktova zimske službe kao i postavljanje markacionih rubnih motki i izvlačenje abrazivnog materijala na usponske dijelove saobraćajnica trećeg prioriteta.

Nadzor nad sprovođenjem programa rada zimske službe provodi Javno preduzeće za prostorno planiranje i uređenje Grada Zenica sa 8 nadzornih timova za lokalne i nekategorisane puteve i nadzornim timom za gradske ulice, uz organizovanu dežuru u dane vikenda i praznika.

Sva relevantna dokumentacija uključijući Program rada i kontakt osobe odgovorne ispred Izvođača i nadzornih timova dostavljena je na vrijeme nadležnoj policijskoj upravi i policijskim stanicama kao i ostalim relevantnim subjektima.

Gradska uprava Zenica potpisala je okvirne sporazume sa izvođačima za svih 8 grupa putnih pravaca za dvije sezone 2021/2022. i 2022/2023. godine.

U dane povoljnih vremenskih prilika izvođačima se odbija 75% ugovorene cijene, a preostala sredstva podrazumjevaju svakodnevnu ophodnju, 24 satnu dežuru ljudstva i mehanizacije i čišćenje objekata odvodnje uz saobraćajnice kao i sve ostale aktivnosti po potrebi vezane za Program rada zimske službe.

Ukupna vrijednost okvirnih sporazuma za svih osam grupa lokalnih i nekategorisanih  putnih pravaca uključujući dvije sezone iznosi 1.170.758,80 KM bez PDV-a.