Projekat regulacije korita rijeke Bosne značajan i za mještane Kaknja

Regulacija korita rijeke Bosne veliki je i za tamošnje mještane značajan  projekat, kojeg u Kaknju, shodno potrebama ove općine, realizuje Agencija za vodno područje Save još od 2009.

Projekat se radi na dionici između Cementarskog i Mosta mladih, a radovi se odvijaju etapno i na obje strane rijeke Bosne, gdje se podižu obale utvrde, parapetni zid, te rade šetnice sa klupama za odmor, zašta je Agencija za vodno područje rijeke Save dosad utrošila ukupno oko milion i 400.000 maraka. Nastavak ovog projekta uslijediće i u ovoj godini.

“Tokom tekuće godine radovi će biti nastavljeni na desnoj obali rijeke Bosne u dužini od 150 metara, zašta su planirana sredstava od 445.000 maraka”, kaže Nermina Hodžić, viši stručni saradnik Ureda Agencije za vodno područje rijeke Save u Zenici, navodeći da je tenderska procedura za ove radove bila početkom avgusta, a da će naredih dana biti obavljen i konačni odabir ponuđača.

“Dosadašnji, i radovi koji slijede u sklopu projekta regulacije korita rijeke Bosne u Kaknju, imaju za cilj podizanje stepena zaštite od plavljenja obližnjih stambenih objekata i saobraćajnica”, ističu u Agenciji za vodno područje rijeke Save.

 

Izvor: zenicainfo.ba