Promet industrije u oktobru veći za 2,6 posto

Ukupan desezonirani promet industrije u BiH u oktobru veći je za 2,6 posto u odnosu na septembar, objavila je Agencija za statistiku BiH.

U oktobru, u odnosu na septembar, na domaćem tržištu zabilježen je rast od 0,1 posto, a na stranom rast od 4,7 posto.

Ukupan promet industrije, kalendarski prilagođen, u BiH u oktobru ove, u odnosu na isti mjesec prošle godine bilježi rast od 3,2 posto.

Na domaćem tržištu zabilježen je rast od 0,1 posto, a na stranom rast od 6,1 posto.

Ukupan promet energije u oktobru veći je za 7,7 posto u odnosu na septembar, netrajnih proizvoda za široku potrošnju veći za 3,4 posto, intermedijarnih proizvoda veći za 1,9 posto, te trajnih proizvoda za široku potrošnju veći za 0,3 posto, dok je promet kapitalnih proizvoda manji za jedan posto.

U oktobru ove, u odnosu na isti mjesec lani, ukupan promet trajnih proizvoda za široku potrošnju veći je za 10,9 posto, kapitalnih proizvoda veći za 7,1 posto, promet netrajnih proizvoda za široku potrošnju veći za 4,9 posto, te intermedijarnih proizvoda veći za 2,7 posto, dok je promet energije manji za 11,6 posto.