Promocija javnog zdravlja i prava građana u Travniku

Partnerstvo za zdravlje zajedno sa Zdravstvenom mrežom i ICVA-om a uz podršku CCI-ja već duže vrijeme sprovodi kampanju pod nazivom “Moje zdravlje nema roka” i time ukazuju na činjenicu da sve više građana gubi pravo na zdravstvenu zaštitu radi rokova koji su im postavljeni posebno na birou u Zavodu za zapošljavanje.

Kampanja se sprovodi u cilju izmjene/dopune Zakona o zdravstvenom osiguranju kojom bi se ukinuli rokovi za prijavljivanje na biroima za zapošljavanje.

Aktivnosti kampanje realiziraju se na području čitave Federacije Bosne i Hercegovine i u sklopu njih građani traže svoja prava. Pomenute aktivnosti realizirale su se u preko 50 gradova/općina, a na red je došla i akcija u Travniku gdje će tim Partnerstva za zdravlje 20. i 22.06. 2018. godine na prostoru ispred Vlade SBK vršiti promociju javnog zdravlja i prava građana u domenu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu i jednak pristup kvalitetnim zdravstvenim uslugama.

Poseban fokus usmjeren je na građane koji se (ne)nalaze na spisku Zavoda za zapošljavanje što je automatski uvjetovano za ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu.

-Izmjenom Zakona, ukidanjem te klauzule ili njenom izmjenom smanjio bi se broj neosiguranih lica. Ovom kampanjom tražimo donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju, tačnije člana 19. tačke 12, 13a i 14 i član 86 tačka 7. Pored toga što bi smanjili broj neosiguranih lica ovim izmjenama Zakona osigurava se primjena međunarodno priznatih prava i sloboda utvrđenih u međunarodnim standardima.”- ističe Damir Laličić iz Partnerstva za zdravlje.