Promocija na Internacionalnom Univerzitetu u Travniku

Jučer je na Internacionalnom Univerzitetu u Travniku (IUT) upriličena promocija za 455 diplomanata ove privatne visokoškolske ustanove. Promovisano je 370 diplomanata, 73 magistranata i 12 doktora nauka.

Studentima i članovima njihovih porodica čestitao je rektor Internacionalnog Univerziteta u Travniku, akademik, prof. dr. Ibrahim Jusufranić, istaknuvši kako je ovo visokoškolska ustanova i u ovoj godini ponijela nekoliko značajnih međunarodnih priznanja, te što je istrajala na vlastitoj obrazovnoj i nastavnoj politici osposobljavanja studenata za potrebe privrede.

Rektor Jusufranić uručuje priznanje studentici Adni Brajić sa Politehničkog fakulteta

 

Rektor Jusufranić uručio je nagrade i priznanja studentima generacije, a to su: Adna Bajrić, Selma Goran, Tarik Zahirović i Dina Vrebac.

U sklopu Internacionalnog Univerziteta u Travniku djeluju Pravni, Ekonomski, Saobraćajni, Ekološki, Fakultet za medije i komunikacije , Fakultet informacionih tehnologija i Politehnički fakultet.

 

Izvor: travnik-grad.info