Protekla godina izuzetno uspješna za Općinski sud u Travniku

Prema statističkim pokazateljima na početku 2021. godine bilo je 18.276 neriješenih predmeta, ukupan priliv je bio 20.815 predmeta, riješeno je 23.467 predmeta, a neriješenih 15.624, te je ukupno umanjenje neriješenih predmeta u odnosu na početak godine 2.652.

-To je do sada najbolji postignuti rezultat u posljenjih nekoliko godina. Kada se posmatraju pojedinačni rezultati sudskih odjela, onda se također može zaključiti da je postignuta ažurnost. – naglašava Goran Dujić, predsjednik Općinskog suda u Travniku.

Općinski sud u Travniku je sa Visokim sudski i tužilačkim vijećem BiH (VSTV BiH), Sudskom administracijom Kraljevine Norveške i Kraljevine Nizozemske uspješno se provodi projekat „Unapređenje kvalitete pravosuđa u BiH“. Rezultat ovog Projekta je potpisivanje Memoranduma o saradnji sa Kantonalnim sudom u Novom Travniku, kao i sačinajavanje Smjernica za postupanje u građanskim stvarima.

U saradnji sa VSTV-om BiH uz podršku Vlade Švedske imlementira se Projekat Unapređenja kvalitete rada pravosuđa-Reorganizacija radnih procesa ICEA-III faza ,gdje su u fokus stavljeni pripravnici i volonteri, što je rezultiralo sa nekoliko on line sastanaka sa predstavnicima Švedske, a potom i posjetom delegacije Švedske , a sud kao domaćin je prezentrao sve rezultate koji su postignuti do sada.

Pristupilo se prilagođavanju dijelova zgrade suda za pristup invalidnim licima, te izgradnji sobe za saslušanje maloljetnika, čiji završetak se očekuje početkom ove godine.

 

Dujić: Implementacija novih projekata

-Sud je i dalje opredijeljen da nastavi sa implementacijom novih Projekata, sa edukacijom uposlenika, sa ulaganjem u tehničku opremu i ulaganjem u zgradu suda, a sve sa ciljem poboljšanja kako uvjeta za rad tako i za pružanje usluga građanima. – ističe predsjednika Suda, Goran Dujić.

U protekloj godini Sud je prezentiran na najbolji mogući način, prije svega posjetom predstavnika sudske administarcije Švedske, te učešćem predsjednika suda u Projektu „Unapređenja kvalitete pravosuđa“ ,gdje je izlagao o iskustvima suda u radu na ovom Projektu.

Na završnoj konferenciji o IPA Projektima i unapređenju vođenja stečajnog postupka i ekonomskim efektima istog, predsjednik suda je imao izlaganje,među rijetkim predstavnicma pravosudnih institucija u BIH, čime prepoznata uloga liderstva ovog suda među ostalim sudovima u BIH i zalaganje za opravdanost Projekata koji se podržavaju.

 

Izvor: travnik-grad.info