Rad novih kotlova se odvija bez većih problema

U Zenici je nakon pet godina izgrađena i u testni rad puštena nova toplana.

U realizaciju projekta izgradnje nove toplane uloženo je oko 53 miliona eura.

Partneri u ovom istorijskom projektu za grad Zenicu su kompanija ArcelorMittal Zenica, Grad Zenica, KPA Unicon i FinnFund iz Finske.

Kreditna sredstva u iznosu 41 milion eura obezbijeđena su od strane Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), a kredit je osiguran garancijom koju u potpunosti obezbjeđuje ArcelorMittal Grupa.

Preostalih 12 miliona eura je obezbijeđeno direktnim ulaganjem partnera u zajedničkoj kompaniji.

Kotlovi rade bez nekih većih problema. Međutim, mi hoćemo da dovedemo efikasnost kotlova na maksimalni nivo. To se može uraditi samo u ovakvim slučajevima kao što je sad, da rade sva tri kotla, da proizvode i da vršimo sva moguća podešavanja. Da bi se realizovao ovaj projekat angažovan je tim jako mladih inžinjera, koji su istovremeno radili u procesu proizvodnje – energetike i na ovom projektu“, kazao je Emir Krgo, generalni direktor Toplane Zenica d.o.o..

U sklopu nove toplane izgrađena su tri kotla od 50 t/h koji će koristiti plinove koji se generiraju u toku tehnološkog procesa ArcelorMittala – koksni i visokopećni plin.

Proizvedena energija će se koristiti za tehnološke potrebe ArcelorMittal Zenica, obezbijeđenje grijanja gradu Zenici, kao i proizvodnju električne energije.

Grad Zenica je finansijska sredstva za realizaciju projekta osigurao bez kreditnog zaduženja.

Zahvaljujući novoj toplani, izgrađenoj uz velika zalaganja gradonačelnika Zenice Fuada Kasumovića, građani će imati sigurno, stabilno i ekološki prihvatljivo grijanje.

Cijena grijanja se neće mijenjati narednih sedam godina.