Razvoj metalnog i tekstilnog sektora kroz specijaliziranu obuku radne snage u USK i ZDK

Privredna komora FBiH prezentirala je u Zenici rezultate projekta nazvanog “Razvoj metalnog i tekstilnog sektora kroz specijaliziranu obuku radne snage”, koji je implementiran u Unsko-sanskom (USK) i Zeničko-dobojskom kantonu (ZDK) u cilju stručnog osposobljavanja i/ili dokvalifikacije radne snage u metalnom i tekstilnom sektoru s fokusom na nezaposlene naročito mlade i žene kao ranjive kategorije.

“Aktivnosti projekta vezane za sektor metala implementirane su u Unsko-sanskom kantonu, a iz sektora tekstila u Zeničko-dobojskom kantonu. Te aktivnosti Privredna komora FBiH implementirala je u saradnji sa Privrednom komorom USK i Privrednom komorom ZDK, u cilju dodatnog osnaživanja komorske mreže”, navodi se.

Kako je istaknuo predsjednik Privredne komora FBiH Mirsad Jašarspahić, projekt “Razvoj metalnog i tekstilnog sektora kroz specijaliziranu obuku radne snage”, podržao je USAID WHAM, a prvi put je obuhvatio dva sektora industrije – metal i tekstil i to na dvije različite lokacije u Federaciji Bosni i Hercegovini (USK i ZDK).

Kako je kazao predstavnik USAID-a Peter Cronin, USAID je opredjeljen da pomogne BiH da stimulira otvaranje novih radnih mjesta, unaprjeđenjem trgovinske integracije BiH sa Evropskom unijom i regionalnim tržištima da bi se ojačala ekonomija BiH i povećala potražnja za radnom snagom i razvoj kapaciteta.

“BiH je dom mnogih malih i srednjih preduzeća (MSP) u nastajanju koja usvajaju međunarodne standardne i opskrbljuju kupce iz EU sa otprilike 71 posto bh. izvoza. Bliža interakcija sa EU i regionalnim tržištima ključna je sa stabilnost i rast”, istaknuo je.

Razvoj metalnog i tekstilnog sektora kroz specijaliziranu obuku radne snage, treći je projekt koji je Privredna komora Federacije BiH implementirala u saradnji sa USAID-om.

Sa ostvarenim impozantnim rezultatima prethodnih projekata na prezentaciji u Zenici obratio se Armin Hodžić ističući da je, po posljednjem projektu obuku prošlo 60 kandidata, a od toga je zaposleno 32 (53,33%) odnosno od toga 37 (61,67%) mladih, 35 (58,34%) žena i četiri (6,67%) osoba s posebnim kategorijama.

“Osim zadovoljenja potreba tekstilnog i metalnog sektora za kvalifikovanom snagom, projekt koji je implementirala Privredna komora FBiH u okviru USAID WHAM projekta, dodatno je doprinio ekonomskom osnaživanju žena i većoj rodnoj ravnopravnosti na tržištu rada”, navela je Anela Karahasan.

Privredna komora FBiH iskazuje zadovoljstvo i zahvalnost USAID WHAM projektu za ukazano povjerenje, uz želju za skore nove projekte i pozitivne priče koje doprinose unaprjeđenju poslovnog ambijenta.

Prezentiranju rezultata projekta prisustvovali su predstavnici USAID WHAM projekta, privrednih komora USK i ZDK, te privrednih subjekata koji su iskazali interes za učešće u projektu i zapošljavanje kandidata. Prezentiran je i prigodan promotivni video.

Kako se navodi u saopćenju za javnost, Projekt USAID WHAM “Razvoj metalnog i tekstilnog sektora kroz specijaliziranu obuku radne snage” potpisan je u augustu 2021. godine, a cilj je stručno osposobiti i/ili dokvalifikovati radnu snagu u metalnom i tekstilnom sektoru s fokusom na nezaposlene naročito mlade i žene kao ranjive kategorije.