Naslovnica Fokus Registrujte se i prisustvujte online konferenciji u Torinu o transformacijama zasnovanim na...

Registrujte se i prisustvujte online konferenciji u Torinu o transformacijama zasnovanim na prirodnim rješenjima/ProGIreg

ProGIreg projekat je već došao do pola svoga puta i nema bolje prilike da se taj mali jubilej obilježi, od najave virtuelnog obilaska vodećeg grada u projektu,Torina, sa posebnim naglaskom na transformacije koje je izvršio prirodnim rješenjima. Ovaj prigodan događaj će se desiti  21. i 22. aprila 2021.

Grad Torino uspješno osmišljava i implementira rješenja zasnovana na prirodi u svom inovativnom proGIreg Living Lab-u još od 2018. godine.

Torino se uspio transformirati iz industrijskog automobilskog hub-a u inovativni zeleni grad, kroz inicijative koje su išle sa nižih prema višim nivoima vlasti uz pomoć svih značajnijih stakeholdera. Događaj će učesnike voditi kroz različite lokacije Living Lab-a i njegova rješenja zasnovana na prirodi, a stručnjaci će pojašnjavati koji su to izazovi i uspjesi s kojima su se suočavali i sa kojima se i sada suočavaju.

Iz toga razloga vam preporučujemo da uzmete svoj kapućino i pridružite se školskoj posjeti u 9:30 kako biste istražili zelene zidove i garden beds koji su dizajnirani i implementirani u saradnji sa nastavnicima iz srednjih škola i učenicima. Nakon škole ćete istražiti napuštenu javnu zgradu koja je prenamijenjena za smještaj pčela i drugih oprašivača. Popodne će učesnici imati priliku da šetaju pored rijeke Sangone i kreiraju novo tlo za odmorište, a da ne isprljaju noge te nakon toga uđu u vrtove zajednice Orti Generali. Drugog dana ulazimo u staru Fiatovu tvornicu koja je danas prenamijenjena u sadnju zelenila.

Više informacija o srednjoročnoj konferenciji potražite ovdje (https://progireg.eu/events/?c=search&uid=T7rVPtpA) i pridružite se ovoj uzbudljivoj turneji od 21. do 22. aprila!

Grad Zenica i Agencija ZEDA dio su međunarodnog konzorcija u sklopu Horizon 2020 programa EU zajedno sa 32 partnera u kojem imaju ulogu aktivnih učesnika kroz prenos iskustava i prakse vodećih gradova projekta.

Cilj projekta je produktivna zelena infrastruktura za postindustrijsku urbanu regeneraciju odnosno definisanje kriterija za održivi urbani razvoj uz implementaciju zelenih i pametnih tehnologija, putem popisa aktivnosti za provedbu na terenu koje su u skladu sa Strategijom razvoja Grada, te s načelima primjene rješenja temeljenih na prirodi – Natural Based Solutions.

Ostali partneri koji sudjeluju na Projektu su vodeći gradovi:  Zagreb, Dortmund i Torino kao i prateći gradovi: Prag, Cluj, Sofija, Pirej, Zenica, Ningbo (Kina), te još 21 institucija koja se bavi tematikom vezanom za cilj Projekta.