Rektor UNZE organizovao novogodišnji prijem za predstavnike medija

U prostorijama Univerziteta u Zenici, rektor Jusuf  Duraković upriličio je novogodišnji prijem za medijske radnike.

U svome obraćanju dao je kratki rezime onoga što je uradio na ovoj visokoškolskoj ustanovi za svoga mandata ali i istakao probleme sa kojima se suočavaju fakulteti ovog Univerziteta, ali i dekanesa Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici, Larisa Velić. Neke od problema koje je rektor naveo jesu: infrastrukturni problemi, nedostatak učionica i laboratorija za pojedine fakultete poput Politehničkog, Filozofskog i Medicinskog, zatim nedovoljno bavljenje naučno-istraživačkim radom, neadekvatna oprema za istraživanje, nedostatak stručnog kadra koji bi se bavio istraživanjima, nedostatak prijavljenih studenata na fakultete ovog Univerziteta gdje kao jedan od razloga Duraković navodi i nedovoljno promovisanje ovih fakulteta u medijima.

„Imamo ozbiljan problem sa nedostatkom mladih kadrova, asistenata, gdje bi se prijemom novih asistenata, sa teritorije Zeničko-dobojskog kantona oslobodili starijih profesora koji mi mogli da odu u penziju i na taj način bi podmlađivali kadrove i stvarali pretpostavke za razvoj Univerziteta u Zenici. Po procjenama i zahtjevima naših dekana od 8 organizacionih jedinica iskazan je interes za 33 saradnika-asistenta, i ja sam uputio zahtjev prema Vladi Zeničko-dobojskog kantona da se dozvoli upis tih asistenta jer bi to bio veliki poticaj razvoju našeg Univerziteta i riješili bismo mnoge probleme sa aspekta angažiranja nastavnika u izvođenju nastave“, ističe Jusuf Duraković, rektor Univerziteta u Zenici.

Prema riječima rektora, Univerzitet trenutno broji oko 4.500 hiljade studenata i osjeti se trend pada broja studenata, tako da se u narednoj školskoj godini mora promijeniti upisna politika u smislu prezentiranja Univerziteta, sa porukom da mladi ne idu van naše države nego da ostanu studirati na Univerzitetu u Zenici.

„Naš je interes da pridobijemo i studente iz Turske, studente iz arapskih zemalja, zatim da dobijemo studente kroz zajedničke studijske programe iz Austrije gdje bi naše diplome na drugom i trećem ciklusu bile priznate i u Zapadnoj Evropi“, završava Duraković.

 

Izvor: zenicainfo.ba