Rudnik Kakanj

U 2017. godini pored površinske eksploatacije Rudnik Kakanj će imati dva širokočelna otkopa u podzemnoj eksploataciji. U narednoj godini plan je iskopati 1,44 miliona tona uglja, od čega 600.000 tona u podzemnoj eksploataciji i 800.000 tona na površinskom kopu. – Vrtlište je ispunilo svoj plan 2. decembra do kada je iskopano planiranih 760.000 tona uglja. Prešli su četiri miliona kubika čvrste jalove mase što je dosadašnji rekord ovog površinskog kopa, izjavio je direktor RMU Kakanj Kasim Alajbegović. On je objasnio da ono što karakteriše prošlu poslovnu godinu u Rudniku Kakanj je da su do aprila imali otkopavanje širokočelnom opremom u jami Seoce, kada su izvršili demontažu opreme i izvršena je likvidacija tog čela. Od tada do danas nemaju u Rudniku Kakanj u podzemnoj eksploataciji širokočelnog otkopavanja. Vratili su se u centralni revir, jedno napušteno mjesto gdje su započeti radovi na otvaranju otkopnog polja, okonturili ga, ustrojili i počeli sa otkopavanjem nedavno sa opremom koja je bila na platou od 2009. godine i remontovana na Održavanju i sada je u periodu uhodavanja. Alajbegović je objasnio da su u jami Begići, drugoj jami u podzemnoj elsploataciji, imali na osnovu ugovora potpisanog u novembru 2015., prijem 2.000 tona širokočelne opreme, te obuku kadrova u Poljskoj i Njemačkoj. – Za površinsku eksploataciju je bitno naglasiti da je tehnički objekat tunel Ribnica koji je probijen u decembru prošle godine, da su radovi na izradi armirano-betonske cijevi pri kraju i tu će se nastaviti sa preostalim radovima. Pripremljena je projektna dokumentacija za preostale pozicije koje ranije nisu ugovorene. Nedavno smo potpisali ugovor za nabavku pet novih belaza nosivosti do 140 tona, vrijednosti 10,8 miliona KM. Provedena je procedura u Elektroprivredi za nabavku elektro-hidrauličnog bagera zapremine kašike od 12 do 15 kubika, vrijednosti 5,43 miliona KM koji je namijenjen za utovar ovih pet belaza koji su većeg gabarita od postojećih pet koji su do 110 tona nosivosti, naglasio je Alajbegović.