Saopćenje Kantonalne bolnice Zenica o parkingu unutar kruga ove zdravstvene ustanove

INFORMACIJA povodom učestalih pitanja medija vezano za usvojenu incijativu na sjednici Gradnog vijeća od 24.01.2022. godine  – Parking u krugu JU KBZ

Poštovani,

povodom učestalih pitanja medija vezano za usvojenu inicijativu na sjednici Gradskog vijeća od 24.01.2022. godine, informišemo vas kako slijedi:

JU Kantonalna bolnica Zenica ( dalje u tekstu: Bolnica) obavlja poslove utvrđene Odlukom o klasifikaciji djelatnosti Bosne i Hercegovine ( „Službeni glasnik BiH“, br.: 47/10) i u okviru toga obavlja i druge djelatnosti koje služe obavljanju poslova utvrđenih navedenom Odlukom, kao što su i usluge parkiranja vozila u krugu Bolnice.

Statutarno je utvrđeno da Bolnica obavlja i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti, registrovanih pri Registru Općinskog suda u Zenici, a koje se između ostalog odnose i na: vršenje usluge parkiranja vozila u krugu Bolnice.

Statut JU Kantonalne bolnice Zenica donosi Upravni odbor ustanove na koji saglasnost daje Vlada Zeničko – dobojskog kantona. U okviru svojih obaveza prema osnivaču Bolnica podnosi godišnji izvještaj o svom poslovanju, koji, također, usvaja Skupština kantona.

U skladu sa Statutom Bolnice Upravni odbor odlučuje o svim pitanjima obavljanja djelatnosti radi koje je Bolnica osnovana, ako zakonom nije drugačije određeno odnosno ako nije određeno zakonom da o određenim pitanjima odlučuje drugi organ Bolnice.

 

                                                                                                                         Direktor

                                                                                                                                                                                           Prof. dr. sc. prim Rasim Skomorac