Saopštenje za javnost Federalne ljekarske komore o neregistrovanim lijekovima

Federalna ljekarska/liječnička komora u svojoj misiji ima, između ostalog i obavezu da ukaže na sve one prijetnje koje mogu dovesti do ugrožavanja stanja zdravlja stanovnika.

Stoga se pojavila zabrinutost kada se u javnosti počne govoriti o uvođenju neregistrovanih lijekova, a pogotovo kada se takvi nedovoljno provjereni lijekovi pokušavaju registrovati, a kasnije i distribuirati. (Radi se o lijekovima koji nezadovoljavaju jasne i stroge propise potrebne za registraciju, uvoz i distribuciju lijekova), ili bolje rečeno, radi se o lijekovima koji nezadovoljavaju ni kriterije Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), ni kriterije Evropske Agencije za lijekove (EMA), a koji se planiraju pustit u promet na tlu BiH.

Dovoljan broj validnih (a ne bilo kakvih) kliničkih studija, dovoljan broj ispitanika unutar tih studija, kao i drugi klinički parametri dobiveni u toku ispitivanja nekog lijeka, moraju jasno potvrditi efikasnost, kvalitet, ali i sigurnost tog lijeka prije njegove upotrebe i distribucije. U protivnom, takav lijek postaje opasan i štetan po zdravlje pacijenata i ne predstavlja lijek.

Agencija za lijekove BiH, kao društveno odgovorna institucija države, ima tu presudnu ulogu. Ova državna Agencija za lijekove BiH nije osmišljena kao druge, brojne, formirane Agencije u BiH, nego kao usko ekspertna državna institucije koja kontrolom lijekova štiti bolesne građane i sinhronizuje zdravstveni sistem.

Dakle ne radi se Agenciji koja ne treba da bude servis zdravstvenom sistemu, nego o instituciji koja predstavlja državu i koja treba da strogo kontroliše sve ono što u zdravstveni sistem ulazi. Kao takva, ova Agencija je neophodna zdravstvenom sistemu i pacijentima. Zato svaka pojava političkih interesa i lobija unutar i oko ove Agencije predstavlja ozbiljnu opasnost po zdravlje građana BiH i po zdravstvene sisteme unutar BiH.

Ukoliko se poklekne pred ovim političkim uticajima, i ukoliko Agencija ne bude obavljala svoju izvornu ulogu po strogim direktivama WHO i EMA, tržište lijekova u Bosni i Hercegovini pretvorit će se u „smetljište“ raznoraznih „nazovi lijekova“, što će prouzročiti nesagledivu i kontrolisanu štetu zdravlju stanovnika.

U nastajanju čitave te štete, ljekari/liječnici će biti oni koji će je distribuirati u praksi i snositi posljedice, a oni koji su za nju direktno odgovorni ostaće duboko u sjeni. Zato Ljekarska/Liječnička komora Federacije BiH upozorava državnu Agenciju za lijekove u BiH, Ministarstva zdravlja na svim nivoima, ali i široku javnost na ovu veliku prijetnju koja bi nastala registracijom, uvozom i distribucijom ovakvih “lijekova“.