Sindikat BiH: Ko ne može radniku dati pravičnu i pristojnu platu, ne treba ni da radi

Ko ne može radniku dati pravičnu i pristojnu platu, ne treba ni da radi, kažu u Sindikatu BIH u reakciji na Uredbu Vlade FBiH kojom je utvrđen iznos minimalne plate.

Vlada Federacije BiH donijela je Uredbu kojom se propisuje metodologija utvrđivanja iznosa najniže plaće i usklađivanje najniže plaće. Ona će u narednoj godini iznositi 543 KM, a do sada je bila je 406 KM.

Najniža plaća u smislu ove uredbe je najniži mjesečni iznos plaće koji pripada radniku za rad u punom radnom vremenu, a utvrđuje se u neto iznosu. U iznos najniže plaće ne ulaze uvećanja plaće koja radniku pripadaju za prekovremeni rad, noćni rad, rad u dane sedmičnog odmora, rad u dane praznika ili drugim danom za koji je zakonom određeno da se ne radi. Najniža plaća radnika koji radi u nepunom radnom vremenu utvrđuje se i isplaćuje srazmjerno ugovorenom radnom vremenu.

“Nismo ni očekivali da će ovom Uredbom iznos minimalne plate biti veći jer su na to ukazivale izjave zvaničnika posljednjih mjeseci iz kojih se moglo naslutiti da će se kretati oko 55 posto prosječne plate u Federaciji BiH”, izjavio je za RTV Zenica Kenan Mujkanović,predsjednik Sindikata metalaca ZDK.

Sindikat će nastaviti insistirati na donošenju Zakona o minimalnoj plati koji na drugi način precizira iznos minimalne plate koji bi trebao biti znatno veći i taj prijedlog podržali su predstavnici svih 11 zastupničkih klubova u Parlamentu FBiH,ističe naš sagovornik.

Iznos od 543 marke u situaciji kada je potrošačka korpa oko 2.000 maraka, nije dovoljan ni za puko preživljavanje,naglašavaju u Sindikatu.

“Mi se nadamo da će Federalni parlament pokazati daleko više ozbiljnosti nego što to radi Vlada FBiH,a ono što posebno zabrinjava je podatak da je samo ove godine iz Federacije BiH otišlo oko 80.000 produktivnih ,radno sposobnih ljudi. To je za nas katastrofalan gubitak, za našu ekonomiju i penzioni fond”, upozorio je Mujkanović.

 

Izvor: zenicainfo.ba