Sutra (četvrtak) sjednica Gradskog vijeća Zenica

Zakazana je 12. sjednica Gradskog vijeća Zenica.

Sjednica će se održati u četvrtak, 22.07.2021. godine s početkom u 10,00 sati, u Velikoj sali Grada Zenica.

Vijećnici će razmatrati 15 tačaka.

Neke od njih su: Prijedlog Zaključka o davanju prethodne saglasnosti na mogućnost dodjele koncesije za istraživanje i eksploataciju mineralne sirovine uglja na teritoriji Grada Zenica, Prijedlog Odluke o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Centar Nemila“ uz Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju Regulacionog plana „Centar Nemila“ te Prijedlog Odluke o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Mokušnice“ uz Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju Regulacionog plana „Mokušnice“.

Gradsko vijeće Zenica izjasnit će se i o Prijedlogu Odluke o pristupanju izradi Gender akcionog plana Grada Zenica za period 2021.-2024. godine, zatim o Prijedlogu Odluke o prodaji gradskog građevinskog zemljišta u „Omladinskom naselju Nemila“, kao i o Prijedlogu Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Gradskog pravobranilaštva Zenica.

Vijećnicima će biti predstavljen Izvještaj o poslovanju JP „Grijanje“ d.o.o. Zenica za 2020. godinu, ali i Program organizovanja sezone grijanja 2021./2022. godina uz Odluku o cijeni isporučene toplotne energije za grijanje stambenog i poslovnog prostora Grada Zenice u sezoni grijanja 2021./2022. godine.

Materijali za predloženi dnevni red su dostupni na web stranici Grada Zenica i mogu se preuzeti putem linka: http://www.zenica.ba/gradska-uprava/vijece-grada-zenica/sjednice-gradskog-vijeca/.