Tegeltija: Pandemija ne može ekonomski uništiti BiH

Predsjedavajući Vijeća ministara Zoran Tegeltija ocijenio je da pandemija virusa korona ne može ekonomski uništiti BiH, ali će zbog njenih negativnih posljedica privreda imati određenih problema.

“Covid može ugroziti na neki način javni sektor sa stanovišta javnih finansija tako da će vjerovatno doći do povećanja javnog duga i slično, ali to su stvari koje će društvo, kada se riješi zdravstvena situacija, sanirati”, istakao je Tegeltija.

On je rekao da pad bruto domaćeg proizvoda (BDP) u BiH nije tako veliki kako se očekivalo na početku pojave virusa korona i da je strktura BDP-a u BiH u odnosu na neke druge zemlje specifična.

“Nemamo nijednu granu od koje u velikoj mjeri zavisi BDP, kao što je recimo turizam u nekim drugim zemljama”, dodao je Tegeltija.

Predsjedavajući Vijeća ministara je naveo da je jedan broj kompanija ušao u proces reprogramiranja svojih obaveza i da su išle u novo zaduživanje za nabavku repromaterijala uz garancije vlada, što im je obezbijedilo dodatni kapital.

On je podsjetio na međunarodne stavove prema kojima su BiH i entiteti dobro reagovali na pojavu virusa korona u zdravstvenom smislu, odnosno ekonomskom sektoru, što je rezultiralo time da parametri u vezi sa brojem oboljelih, kao i stanja ekonomije, iako negativni, spadaju u bolje pokazatelje.

Govoreći o nabavci vakcina protiv virusa korona, Tegeltija rekao je da su svi nivoi vlasti u BiH bili opredjeljeni za globalni sistem nabavke COVAX, jer je to za zemlju veličine BiH najbolji i najefikasniji način.

“Od prvog trenutka svi nivoi vlasti u BiH su znali kako se nabavlja vakcina, koliko košta, kada se očekuje, ko plaća troškove skladištenja i tome slično”, istakao je Tegeltija.

Prema njegovim riječima, bilo bi dobro da se danas u svijetu vakcine mogu dobiti na način da se to reguliše međudržavnim sporazumom sa zemljama koji su proizvođači vakcina, ističući da to nije slučaj, jer vakcine proizvode multinacionalne kompanije koje su mnogo jače od pojedinih država u svijetu.

Tegeltija je naveo da je u BiH, uz sistem COVAX, prisutan još i sistem nabavke vakcine protiv virusa korona preko Evropske unije i kroz direktnu nabavku, na kojoj su insistirali entiteti.

“Obavili smo konsultacije i sa Kinezima i sa Rusima i jasno nam je rečeno da je za prodaju vakcina izvan Rusije zadužena određena intitucija, te da ih pojedinačno kontaktiramo. Iz kineske Ambasade nam je takođe rečeno koja je kompanija ovlaštena da prodaje vakcine na području BiH i imali smo zahtjeve entiteta za određenim količinama tih vakcina”, rekao je Tegeltija za RTRS.

On je naveo da entitetska ministarstva zdravlja mogu preuzeti takve obaveze, jer vrše direktne kontakte i plaćaju, dodajući da će se iz tog direktnog kontakta dobiti vakcine Pfizer.

Tegeltija je podsjetio da entiteti plaćaju nabavke vakcina iz sistema COVAX, podsjetivši da Republici Srpskoj pripada oko 400.000 vakcina, FBiH 800.000, a 32.000 Brčko distriktu, za šta su, kako je naveo, entiteti i Brčko distrikt uplatili iznos.

Prema njegovim rječima, Vijeće ministara je preuzelo obavezu plaćanja špeditera i troškova skladištenja, za šta je novac obezbijeđen.

Tegeltija je podsjetio da dogovor sa EU podrazumijeva nabavku 900.000 vakcina, te da će se sredstva iz IPA fonda namijenjena za BiH preusmjeriti za tu nabavku, dok će troškove kao što su obezbjeđenje transporta, hladnog lanca i slično snositi Vijeće ministara.

“Najveći problem nam je kašnjenje, iako smo govorili o prvom kvartalu, sada smo pod pritiskom javnosti zašto prve vakcine nisu stigle. Prve vakcine u BiH stigle su po sistemu direktne kupovine Instituta za javno zdravstvo RS od ruskog dobavljača”, rekao je Tegeltija.