Transparentno javno zapošljavanje – javni interes u borbi protiv korupcije u BiH

Danas je u velikoj sali Centra za kulturu općine Travnik, otvorena   „IZLOŽBA ILUSTRACIJA“, na temu   borbe   protiv   korupcije,   u   organizaciji   Helsinškog   odbora   za   ljudska   prava,   u   okviru   projekta „Transparentno javno zapošljavanje – javni interes u borbi protiv korupcije u BiH“.

Kako bi se na što kreativniji i ilustrativan način  široj društvenoj javnosti predstavio uticaj   korupcije na svakodnevni život građana u Bosni i Hercegovini, od prikupljenih priča kroz online istraživanje, sa održanih fokus grupa i kroz iskustva onih koji su bili žrtve korupcije,  izrađeno je  ukupno 18 umjetničkih karikatura, iz svakog uključenog kantona po tri najupečatljivije priče.

 

Izvor: travnik-grad.info