Tunel kroz planinu Prenj probijat će se 70 mjeseci

Zatvaranje financijske konstrukcije za najzahtjevniji dio autoceste na koridoru Vc, a to je, ugrubo govoreći, prostor od juga Mostara pa do Konjica, preduvjet je za intenziviranje drugih aktivnosti na terenu, a odluka Vlade o početku pregovora o kreditnom zaduženju pokazatelj je kako se ulazi u posljednji dio priprema.

Imati autocestu od Mostara do Konjica koja će uvelike skratiti putovanje i biti ključni dio mozaika u povezivanju Hercegovine s Bosnom, strateški je cilj, a na putu njegova ostvarenja stoje i dva najveća izazova – tunel kroz planinu Prenj, kao i dionica Mostar jug – Mostar sjever, piše Večernji list BiH.

Od Konjica do Mostara

Na cijelom prostoru od Ovčara do petlje Mostar jug (koji će biti podijeljen na poddionice Ovčari – ulaz u tunel Prenj, tunel Prenj, tunel Prenj – Mostar sjever te Mostar sjever – Mostar jug) gradit će se 10 mostova, 12 tunela i dvije petlje. Federalni ministar prometa i veza Denis Lasić naglasio je za ‘Večernjak’ izniman značaj svih ovih dionica za dovršetak koridora Vc, najavivši kako se krajem godine očekuje raspisivanje natječaja. Izgradnja kapitalnog i u strateškom smislu najvažnijeg, ali i tehnički najzahtjevnijeg projekta na koridoru Vc – tunela Prenj trebala bi trajati 70 mjeseci, tako da bi ovi radovi bili završeni sredinom 2027. godine, čime bi se kompletirala izgradnja koridora Vc na teritoriju FBiH. Večernji list imao je uvid u tehničke detalje projekta, a koji pokazuju kako je ključna karakteristika tunela njegova dužina od 10,15 km, prema kojoj spada u duge tunele i podliježe primjeni svih propisanih mjera sigurnosti u tunelima, prema smjernici 2004/54/EC. Izuzev tunela Prenj, ova dionica podrazumijeva pristup sjevernom i južnom portalu tunela pa dužina dionice iznosi oko 12 km. Tunel Prenj najduža je i najsloženija građevina na cijeloj dionici autoceste od Konjica do Mostara; dužina desne tunelske cijevi je 10,165 km, a lijeve 10,160 km. ldejni projekt za tunel Prenj je završen, u suradnji s vanjskim suradnicima načinjen je program dodatnih istražnih radova, dok je u tijeku realizacija dijela programa koji se odnosi na hidrogeološka istraživanja i probno IG kartiranje i istraživanje iz programa dodatnih istražnih radova. Ishodovana je prethodna vodna suglasnost, studiju utjecaja na okoliš odobrilo je Federalno ministarstvo okoliša i turizma, održane su javne rasprave te je podnesen zahtjev za izdavanje okolišne dozvole. Kroz WBIF grant započele su aktivnosti za izradu dopune studije utjecaja na okoliš, kao i prateće dokumentacije vezane uz socijalna i ekološka pitanja projekta. Provedba projekta planirana je prema žutom FIDIC-u.

Mostar sjever – Mostar jug

Drugi važan segment je dionica Mostar sjever – Mostar jug, dužine 15,4 km, a prema idejnom projektu, u sastav dionice ulazi petlja Mostar sjever s bočnim naplatnim mjestom, šest tunela ukupne dužine devet kilometara i šest relativno kratkih vijadukata/mostova dužine oko dva kilometra, piše Vecernji.ba. Budući da se radi o uvjetima ugovora po crvenom FIDIC-u za dionicu Mostar sjever – Mostar jug, završetak postupka i potpisivanje ugovora može se očekivati u drugom tromjesečju 2022. godine, dok je planirani rok izgradnje 45 mjeseci. Podsjećamo, Vlada je na posljednjoj sjednici podržala inicijative da kreditnim zaduženjima od po 300 milijuna eura kod EBRD-a i EIB-a budu osigurana sredstva za izgradnju dionice Ovčari – Mostar sjever, dok bi kreditnim zaduženjem kod EBRD-a od 50 milijuna eura trebala biti osigurana sredstva za dionicu Mostar sjever – Mostar jug.