U BiH za osam mjeseci 70,3 posto turista manje u odnosu na prošlu godinu

Za osam mjeseci ove godine turisti su ostvarili 846.312 noćenja, što je manje za 63,8 posto u odnosu na isti period 2019. godine, dok su u augustu ostvarili 207.720 noćenja, što je manje za 54,3 posto u odnosu na isti mjesec lani, te više za isti procenat u odnosu na juli.Broj noćenja domaćih turista manji je za 24,8 posto u odnosu na isti period prošle godine, dok je broj noćenja stranih turista manji za 78,3 posto, objavila je Agencija za statistiku BiH.

U ukupno ostvarenom broju noćenja za osam mjeseci učešće domaćih turista je 56,5 posto, a stranih 43,5 posto.

U augustu broj noćenja domaćih turista veći je za 60,4 posto u odnosu na isti mjesec lani, te za 39,7 posto u odnosu na juli, dok je broj noćenja stranih turista u osmom mjesecu manji za 85,6 posto u odnosu na august prošle godine, te veći za 126,5 posto u odnosu na juli.

U ukupno ostvarenom broju noćenja u augustu učešće domaćih turista je 75,2 posto, a stranih 24,8 posto.

U strukturi noćenja stranih turista u osam mjeseci, najviše noćenja ostvarili su turisti iz Srbije i Hrvatske sa po 27,8 posto, slijede turisti iz Slovenije 5,6 posto, Turske 3,4 posto, Crne Gore 3,2 posto, Njemačke 3,1 posto, Kine dva posto, te Austrije i Italije sa po 1,8 posto, dok su turisti iz ostalih zemalja ostvarili ukupno 23,5 posto noćenja.

Što se tiče dužine boravka stranih turista u BiH, na prvom mjestu je Iran sa prosječnim zadržavanjem od 12,2 noći, slijede Južnoafrička Republika sa 5,8 noći, Kuvajt sa 4,5 noći i Kipar sa 4,1 noći.

Kada je riječ o strukturi noćenja stranih turista u augustu, najviše noćenja ostvarili su turisti iz Srbije – 62 odsto, slijede turisti iz Hrvatske 7,8 posto, Slovenije i Ujedinjenih Arapskih Emirata sa po 4,3 posto i Njemačke sa 3,2 posto, dok su turisti iz ostalih zemalja ostvarili 18,4 posto noćenja.

Što se tiče dužine boravka stranih turista u BiH, na prvom mjestu je Japan sa prosječnim zadržavanjem 26 noći, slijede Južna Koreja sa 15 noći, Indija sa 11,7 noći, Južnoafrička Republika sa 8,7 noći, Mađarska sa 7,1 noći i Malezija sa šest noći.

Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja u prvih osam mjeseci ostvaren je u hotelima i sličnom smještaju sa učešćem od 92,5 posto, a u hotelima i sličnom smještaju najveći broj noćenja ostvarene je i u augustu, sa učešćem od 93,8 posto.