U FBiH u 2020. odobreno tek 257 prijedloga za liječenje u inozemstvu, izdvojeno 15 miliona KM

Prema podacima Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBIH tokom 2020. godine odobreno je 257 prijedloga zdravstvenih ustanova za liječenje u inozemstvu.

“Radi se o deset različitih liječenja a to su: operativno liječenje urođenih mana kod djece, oboljenja iz oblasti dječije onkologije, neurohirurška oboljenja djece i odraslih koja se uspješno liječe neurohirurškim operativnim zahvatima kao što su Gamma nož, Czber i True Beam nož. Zatim, embolizacija, stentiranje i koilovanje krvnih sudova, liječenje tumora oka kod djece i odraslih”, kazali su nam iz Zavoda zdravstvenog osiguranja FBiH.

Dalje navode da su odobreni i liječenje ekstenzivnih opekotina (više od 60%), liječenje bolesti jetre, bubrega, pankreasa, srca, očne rožnice kod djece i odraslih koje se uspješno liječe transplantacijom, transplantacija koštane srži i izuzetno rijetka patološka oboljenja kod djece, kod kojih bi liječenje u inozemstvu dovelo do izlječenja.

U 2019. godini odobreno je 430 takvih prijedloga za liječenje u inozemstvu, a izdvojeno je 17,75 miliona KM. Protekle 2020. godine u te svrhe izdvojeno je 15 miliona KM. Veliki dio tog novca ide za liječenje djece.

“Na liječenje u inozemstvo u 2020. godini upućeno je ukupno 111 djece, od čega 31 s urođenom srčanom manom, 15 onkoloških pacijenata, 1 embolizacija stentiranje i koilovanje, 1 dijete s tumorom oka, 5 transplantacija jetre i 2 bubrega, te 52 pacijenta s rijetkim oboljenjima“, navode iz Zavoda.

Upućivanje osoba na liječenje u inozemstvo regulirano je Pravilnikom o uslovima i postupku upućivanja osiguranih osoba na liječenje u inozemstvo, te svi oboljeli od navedenih bolesti, ako ispunjavaju uvjete propisane pravilnikom, budu upućeni na liječenje u inozemstvo.

“Odmah po prijemu prijedloga za liječenje u inozemstvu mi pokrećemo proceduru odobravanja i realizacije i često se kod hitnih slučajeva događa da pacijent u roku od 24 sata bude izmješten na liječenje u nadležnu inozemnu kliniku”, kazali su iz zavoda.

Pacijenti se na liječenje upućuju u zemlje regiona te u Tursku, Austriju, Njemačku i druge države s kojima imamo sporazum o socijalnom osiguranju, a u zavisnosti od uspješnosti liječenja.