U FBiH u maju 2019. godine manje nezaposlenih

Dana 31.05.2019. godine na evidencijama službi za zapošljavanje u Federaciji BiH, bilo je registrirano 308.607 osoba, što je u odnosu na prethodni mjesec smanjenje za 5.462, odnosno 1,74%.

Udio ženske populacije u broju nezaposlenih iznosi 179.425, odnosno 58,14%. Od ukupnog broja nezaposlenih, 208.657 (67,61%) je stručnih, 99.950 (32,39%) je nestručnih osoba, a njih 116.665 (37,80%) prvi puta traži zaposlenje. Na evidenciji nezaposlenih bilo je registrirano 73.560 osoba dobi između 15 i 29 godina.

Među nezaposlenima najviše je KV (97.827 ili 31,70%) i NKV radnika (94.046 ili 30,47%), potom slijede osobe sa SSS (82.908 ili 26,87%) i VSS (21.788 ili 7,06%), PKV radnici (5.445 ili 1,76%), osobe sa VŠS (5.007 ili 1,62%), VKV radnici (1.127 ili 0,37%) i osobe s NSS (459 ili 0,15%).
Dana 30.4.2019.godine u Federaciji BiH je bilo zaposleno 530.466 osoba. Broj zaposlenih u odnosu na prosjek iz prošle godine veći je za 10.666, odnosno 2,05%, a u odnosu na prethodni mjesec veći za 5.065, odnosno 0,95%.

 

Izvor: zenicainfo.ba