U Federaciji BiH oko 300 kompanija dosad iskazalo interes za nabavkom vakcina

Predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije BiH Adnan Smailbegović izjavio je da je dosad oko 300 kompanija iskazalo interes u vezi s njihovom incijativom za nabavku vakcina.

Inicijativa, kako je dodao, podrazumijeva da se kompanije koje žele kupiti vakcine za svoje radnike, pridruže nabavci koju obavljaju državni organi te plate i osiguraju dovoljnu količinu vakcina.

“Naša osnovna ideja je nastala kada smo vidjeli da je Federalna vlada zauzela stav da ide u hitnu nabavku vakcina. Tu smo vidjeli šansu da i mi probamo da se ‘zakačimo’ za taj kanal, probamo finansirati i osigurati jedan dio vakcina za zaposlenike naših kompanija uzimajući u obzir da će vjerovatno proći izvjesno vrijeme dok veliki broj njih dođe na red za vakcinaciju”, kazao je Smailbegović.

Napomenuo je da je mnogo kompanija izrazilo želju da naprave donacije za svoje lokalne zajednice u kojima djeluju.

“Odziv je dosta dobar, imali smo oko 300 kompanija koje su se javile. Neke su iskazale brojeve, a neke nisu zato što je još puno pitanja na koje mi nemamo odgovor, kao što su koliko koštaju vakcine, koje će i kada biti dostupne i slično. Siguran sam da će odziv biti još bolji jer je anketiranje kompanija još uvijek otvoreno”, dodao je Smailbegović.

Iz Udruženje poslodavaca su kontaktirali kabinet premijera Federacije BiH, Ministarstvo zdravstva FBiH, te Federalni zavod za javno zdravstvo kako bi se ova aktivnost koordinirala sa nadležnim federalnim i kantonalnim institucijama.

Nadležni su, naveo je Smailbegović, ocijenili da je ova inicijativa zanimljiva te da je za njenu realizaciju neophodno da raspolažu informacijima o kompanijama koje su spremne uključiti se u ovu akciju i količini vakcina koja bi po osnovu ove aktivnosti trebala biti nabavljena.

Smailbegović je nepomenuo da bi nabavka vakcina išla isključivo preko distributera koje bi ovlastila Vlada FBiH. Posao skladištenja vakcina i raspored vakcinisanja bi se provodio preko nadležnih zavoda za javno zdravstvo.

“Mi na ovo gledamo kao humani potez da zaštitimo zdravlje ljudi, ali ujedno i poslovni potez jer smatramo da bi moglo doprinijeti stabilizaciji biznisa u kompanijama”, istakao je Smailbegović.

Neovisno o ovoj inicijativi u vezi s vakcinama, dodao je Smailbegović, Udruženje poslodavaca je otprilike prije mjesec poslalo pismo Federalnoj vladi u kome su zamolili da neke djelatnosti i radna mjesta pokušaju staviti u prioritetne grupe za vakcinaciju jer je to neophodno zbog prirode njihovog posla.

Takva je situacija, među ostalim, sa profesionalnim vozačima da bi se omogućio nesmetan protok ljudi i dobara.