U julu ove godine u BiH prijavljeno 2.361 ilegalnih migranata, najviše iz Bangladeša

U julu ove godine je prijavljen 2.361 nezakoniti migrant, što je za 52 posto više u odnosu na juni ove godine, ali i za 43 manje manje u odnosu na isti mjesec 2019. godine.Državljani Bangladeša (940) su najbrojniji među nezakonitim migrantima prijavljenim Službi za poslove sa strancima u julu 2020. godine, a njihov broj je povećan za 269% u odnosu na prethodni mjesec.

Nakon njih slijede nezakoniti migranti iz Afganistana (544), Pakistana (428), Maroka (116) i Irana (91).

Zloupotreba sistema azila se nastavlja i u julu jer je od 2.307 osoba koje su iskazale namjeru za podnošenje zahtjeva za azil samo njih 10 ili 0,4% podnijelo zahtjev, a među njima je najviše državljana Maroka.

U sedam mjeseci ove godine prijavljena su ukupno 9.002 nezakonita migranta, što predstavlja smanjenje za 59,2% u odnosu na isti period 2019. godine, kada su prijavljena 15.193 nezakonita migranta.

Najveći broj nezakonitih migranata u ovom periodu su državljani Afganistana (2.299 ili 25,5%), Pakistana (2.195 ili 24,4 %), Bangladeša (1.340 ili 14,9%), Maroka (1.107 ili 12,3%) i Iraka (455 ili 5,1%).

Sigurnosni i humanitarni izazovi sa kojima se BiH suočava u ovoj migrantskoj krizi dodatno su usložnjeni u vrijeme bolesti Covid-19, zbog rizika prenosa virusa korona među migrantima.