U ponedjeljak sjednica Gradskog vijeća Zenica

Za ponedjeljak, 24. januara, zakazana je sjednica Gradskog vijeća Zenica,na čijem dnevnom redu je Prijedlog Budžeta Grada za 2022. godinu kao i Prijedlog Odluke o izvršavanju Budžeta.

Vijećnicima će biti predočen i Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za kupovinu objekta hotela Rudar sa okolnim zemljištem,objekta starog Doma rudara sa okolnim zemljištem i ostatka zemljišta uz hotel na kojem postoji individualni stambeni objekat,a u svrhu privođenja konačnoj namjeni predmetnih parcela za smještaj službi za upravu i drugih organa Grada Zenica.

Na dnevnom redu je i Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa radi očuvanja postojećih i izgradnje budućih energetskih postrojenja i instalacija za potrebe sistema daljinskog grijanja Grada, smještenih u objektu „Stara Termoelektrana“.

Gradsko vijeće će razmatrati i Gender Akcioni plan Grada Zenica za period 2022-2025. godine,kao i Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima zajedničke potrošnje.

 

Izvor: zenicainfo.ba