U pripremi novi zakon o PDV-u

Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH utvrdio je Nacrt zakona o porezu na dodanu vrijednost radi usklađivanja s evropskim direktivama i cilj mu je da olakša rad poslovnoj zajednici.

Onog trenutka kada krene procedura usvajanja novog zakona o PDV-u, prvo se mora zakon usvojiti na Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje, nakon toga u Vijeću ministara BiH i konačno u Parlamentu BiH,te otvorena i javna rasprava i proces javnih konsultacija, u kojem će sve zainteresovane strane moći iznijeti svoje prijedloge.

Zakon o PDV-u u BiH primjenjuje se od 1. januara 2006. godine.

Iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH naglašavaju da su u novom Nacrtu ugrađene sve neophodne promjene kako bi novi zakon o PDV-u u BiH bio u potpunosti usklađen sa legislativom Evropske unije.

Uprava se nije upuštala u izmjene stopa, rokova za plaćanje PDV-a, kao ni mogućnosti da se PDV plati samo na naplaćene fakture i da se pravo na odbitak ulaznog PDV-a može ostvariti samo na one fakture koje su plaćene dobavljačima, te druga slična pitanja, na koje odgovore moraju dati vladajuće strukture u BiH,ističe Ratko Kovačević,portparol Uprave za indirektno oporezivanje.

 

Izvor: zenicainfo.ba