U pripremi zakon o poduzetničkoj infrastrukturi

Na konsultativnom sastanku u Sarajevu o Prednacrtu zakona o poduzetničkoj infrastrukturi istaknuto je da će po prvi put biti zakonski uređena ta oblast, s ciljem olakšavanja poslovanja malih i srednjih preduzeća kako bi bilo osigurano da onaj ko ima poslovnu ideju ima prostor da je realizira, te da preduzetnici ne moraju brinuti o brojnim administrativnim preprekama.

Vlada Federacije BiH je, nakon što je analizirano stanje na tržištu i sagledani problemi vezani za adekvatno uređenje i poticanje razvoja, oformila radnu grupu koja je dvije godine radila na izradi Prednacrta zakona o poduzetničkoj infrastrukturi.

Sastanak je organiziran da bi od relevantnih aktera bile prikupiljene sugestije za eventualne izmjene teksta zakona i pravilnika, s ciljem ostvarenja pozitivnog uticaja na razvoj poduzetničke infrastrukture i cjelokupnog poduzetničkog okruženja u Federaciji BiH.

Direktor zeničke Razvojne agencije ZEDA Senad Pašalić smatra da je ovakav zakon potreban jer svi oni koji žele otvoriti biznis imaju potrebu za prostorom gdje bi mogli realizirati te ideje, a novopredstavljeni zakon kroz poticaje za poslovne zone i poduzetničke inkubatore otvara te mogućnosti.

Za poslovnu zonu Zenica 1, budući Zakon o poduzetničkoj infrastrukturi, za koji usput da kaže nije realno brzo usvajanje, ne znači puno jer je trenutna popunjenost 87 do 90 posto, ali će značiti za neku novu poslovnu zonu.

“S druge strane, bitno je da Zakon o poduzetničkoj infrastrukturi uvodi sistem,uvodi pravni okviru za funkcionisanje poduzetničke infrastrukture i,prije svega definiše šta to sve čini poduzetničku infrasttrukturu”, ukazao je Pašalić.

Senad Pašalić
Izvor: zenicainfo.ba